Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่  28   มกราคม  2554

ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่ล้าหลังเป็นโกดังเก็บของเก่ามานานมาก ผู้บริหารระดับสูงๆของกระทรวงวัฒนธรรมอ้างว่าถูกพลิกโฉมด้วยกิจกรรมไหว้พระพุทธรูปวังหน้าฯ เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา แล้วจะจัดสัญจรไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆในภูมิภาคอีกด้วยเพื่อพลิกโฉมฯ (คม ชัด ลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554             หน้า 11)

นี่เป็นกลวิธีดึงคนเข้าพิพิธภัณฑ์ด้วยอุบายให้ไปไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีชื่อพระเป็นมงคล เช่น พระหายโศก ฯลฯ

มองอีกด้านหนึ่งได้ว่าฉวยโอกาสเอาจุดอ่อนของสังคมเป็นเครื่องมือดึงคนเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างผิวเผินเต็มที

เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เตรียมแผนรองรับว่าเมื่อคนจำนวนมากแห่กันเข้าไปไหว้พระแล้วจะโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นเข้าไปเรียนรู้ผ่านมหรสพทางปัญญาอย่างไร? ตรงไหน?

ดังนั้น เมื่อคนไหว้พระแล้วก็ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปที่อื่น หรือกลับบ้าน โดยไม่สนุกเลยกับมหรสพทางปัญญา

ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ยังล้าหลังเหมือนเดิม ไม่ได้ถูกพลิกโฉมในแง่พฤติกรรมจริงๆ นอกจากผู้มีอำนาจจะคิดหลอกตัวเองว่าพลิกเท่านั้นแหละ

ถ้ายังยืนยันจะทำอย่างนี้ต่อไปอีก(ใครจะไปห้ามได้) ก็สมควรวางแผนชักจูงคนมาไหว้พระเข้าชมมหรสพทางปัญญาแล้วมีคำอธิบายให้ปัญญาจริงๆ ที่ไม่ใช่คาถาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ หรือมิวเซียม เป็นโรงมหรสพทางปัญญา

เนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นมหรสพทางปัญญา

โฉมพิพิธภัณฑ์ที่ควรพลิกให้เป็นโรงมหรสพทางปัญญามีอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ เนื้อหา และรูปแบบ

ตัวชี้ขาดความทันสมัยของพิพิธภัณฑ์อยู่ที่เนื้อหา ไม่ใช่รูปแบบ

แต่ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการฯ จะเพ่งเล็งแต่รูปแบบ โดยไม่สนใจเนื้อหา เพราะรูปแบบหมายถึงงบประมาณซื้อเทคโนโลยีและก่อสร้างตกแต่ง แล้วสิ่งที่ตามมาจะให้ประโยชน์ส่วนตนอีกมาก เช่น เงินทอน หัวคิว ฯลฯ

ปี่พาทย์ไม้แข็งและการแสดงที่สังคีตศาลา ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม มีโรงราชรถเป็นฉากหลังอย่างคลาสสิค

นี่คือกิจกรรมมหรสพทางปัญญาที่พิพิธภัณฑ์ในโลกจัดให้มีประจำ เพื่อชักจูงคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์

แต่สิ่งนี้ไม่มีในประเทศไทย ภาพอย่างนี้ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ที่คิดจะพลิกโฉมหน้าไม่เคยใส่ใจและไม่แยแส คนเข้าชมการแสดงสังคีตศาลาในบริเวณพิพิธภัณฑ์ จึงไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์