Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  20   มกราคม  2554

มหาวิทยาลัยพะเยา (จ. พะเยา) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ล่าสุดที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ

สมควรให้มีสถาบันมนุษยศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่รู้เขา รู้เรา รู้โลก แล้วรู้เท่าทันโลกและชีวิต

อาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย เสมือน“ชุมชนสร้างสรรค์” กำลังจัดตั้งในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เชิญบรรดาศิลปินแขนงต่างๆ เช่น นักดนตรี, นักเขียน, นักวาด, นักแสดง, ฯลฯ มาใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสักระยะหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์งานตามปรารถนา

โดยเฉพาะด้านดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล จะให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาดนตรีของภูมิภาคอุษาคเนย์ เพื่อทำให้เป็น“ดนตรีมีปัญญา” คือสร้างปัญญาด้วยดนตรีมีจินตนาการ โดยมี ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดีคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักงานนี้

นอกจากนั้นอาศรมฯยังเป็นศูนย์กลางการจัดอบรม, กิจกรรม, สร้างสรรค์, เผยแพร่ผลงานของศิลปินสาขาอื่นทั้งของคนไทยและต่างชาติ

แนวทางของอาศรมฯจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทางมนุษยศาสตร์อยู่ด้วยถึงจะผลักดันให้เกิดพลังสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางแท้จริง

ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นความสำคัญของความรู้พื้นฐานทางมนุษยศาสตร์ จึงให้เริ่มต้นจัดห้องนิทรรศการกับพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพะเยามาจากไหน? เพื่อแบ่งปันเผยแพร่ให้ทันช่วงเปิดเทอมแรกประมาณเดือนพฤษภาคม 2554

หนังสือจังหวัดพะเยามาจากไหน? เล่มนี้ ขรรค์ชัย บุนปาน ประธานฯมติชน พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานสมโภชหิรัญบัฏ, เครื่องยศสมณศักดิ์พระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ. พะเยา เมื่อ พ.ศ. 2552

ขณะนี้ยังพอมีเหลือแบ่งปันที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จ. พะเยา

“มนุษยศาสตร์”ในมหาวิทยาลัยของไทยแทบไม่มีความสำคัญ ทั้งๆเป็นเรื่องสำคัญมากๆ

“ไม่มีมหาวิทยาลัยไทยแห่งใดที่มีสถาบันวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์”

อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เขียนไว้ในหนังสือไร้สาระ (บางส่วนของบันทึกและงานเขียนอันปราศจากคุณค่า และไม่สมควรรำลึกจดจำในช่วงชีวิต 43 ปีเศษๆ ในจุฬาฯ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสถูกปลดพ้นจากหน้าที่ฐานสูงอายุไร้สมรรถภาพไม่เป็นที่พึงปรารถนา เมื่อ 30 กันยายน 2553 หน้า 212)

แล้วเขียนบอกต่อไปอีกว่า

“อีกทั้งไม่มีสถาบันวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ในระดับชาติหรือองค์กรที่ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ในระดับชาติเป็นการเฉพาะ”

“ในขณะที่ประเทศอื่นๆ สถาบันวิจัยหรือองค์กรในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือญี่ปุ่น”

คุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานฯมติชน ให้รถตู้ไปส่งผมถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อวางแผน“แบ่งปันความรู้”เรื่องพะเยามาจากไหน?

เห็นอาคารสถานที่อย่างคร่าวๆแล้ว อยากเข้าเรียนด้วย แต่ไม่กล้า เพราะกลัวสอบตกที่เคยตกมาจนเข็ดหลาบนิรันดร