Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  24  มกราคม   2554

จุดกำเนิดประเทศไทย เริ่มนับจากวันที่พ่อขุนบางกลางหาวสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในปี พ.ศ. 1781

นี่เป็นข้อความสรุปจดหมายจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส่งไปเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาที่ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554

เพื่อหาข้อยุติเรื่องจุดกำเนิดประเทศไทย แล้วรัฐบาลจะได้เตรียมงานเฉลิมฉลองประเทศไทยมีอายุครบ 777 ปี ใน พ.ศ. 2558 อีก 4 ปีข้างหน้า

ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ดเล่มนี้ ไม่ได้บอกว่า พ.ศ. 1781 เป็นจุดกำเนิดประเทศไทย

ประเด็นพ่อขุนบางกลางหาวสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 1781 มีพิมพ์อยู่ในหนังสือ ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ”            ของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร (สำนักพิมพ์มติชน รวมพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 หน้า 43, 50 แต่ปรู๊ฟเลข พ.ศ. ผิด ทั้ง 2 แห่ง ขอให้แก้ไขว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เริ่มเสวยราชย์ พ.ศ. 1781)

แต่ไม่มีระบุว่าเป็นจุดกำเนิดประเทศไทย

จึงน่าเชื่อว่าเรื่องจุดกำเนิดประเทศไทย พ.ศ. 1781 มี“จุดกำหนัด” ที่การ “ตีความ” หรือ “สันนิษฐาน” คือ “เดา” ของพวกชอบเลขสวย ที่ร่วมกับกลุ่มออแกไนเซอร์สร้างอีเวนท์อวด“ความรักชาติ” จนสุดใจขาดดิ้น

พ.ศ. 1781 มีขึ้นจากการคำนวณและสันนิษฐานของนักปราชญ์ หมายความว่าอาจเป็นจริงก็ได้ หรือเป็นเท็จก็ได้ เพราะไม่มีหลักฐานตรงๆ

แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับจุดกำเนิดประเทศไทย เพราะก่อนถึงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์(พ่อขุนบางกลางหาว) เสวยราชย์กรุงสุโขทัย ก็มีผู้สถาปนากรุงสุโขทัยแล้วขึ้นครองมาก่อน มีในจารึกวัดศรีชุมคือ พ่อขุนศรีนาวนำถุม ซึ่งเป็น“บิดา”ของพ่อขุนผาเมือง

แล้วทำไมไม่ยกเอาศรีนาวนำถุมล่ะ? หรือ เลขไม่สวย

เลิกบ้าคลั่งประวัติศาสตร์แห่งชาติตาม“แนวตั้ง” เสียทีเถิด มันส่งผลเสียหายใหญ่หลวงดังปรากฏชัดจนทุกวันนี้ที่วิวาทบาดหมางเพื่อนบ้านไม่รู้จบ

(ผู้ที่เคยตำหนิว่าผมใช้ภาษาไม่สุภาพเมื่อเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ขอให้ไตร่ตรองดูเถิดว่าจะสุภาพกับคนพวกนี้ไหวไหม?)

ควรหันไปทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ “แนวนอน” ที่มีความเป็นมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว (บางท่านอาจบอกว่า 5,000 ปีมาแล้วก็ได้) และเป็นเครือญาติกันหมดทั้งสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์

ชาวสุวรรณภูมิเมื่อ 5,000-3,000 ปีมาแล้วนี่แหละเป็นบรรพชน“คนไทย” ทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์อย่างที่ว่ามานี้ จะสนับสนุนประชาคมอาเซียนได้ดีที่สุด