Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  10  มกราคม   2554

อึกทึกครึกโครมข่าวเขมร

จับคนไทยไปเป็นผู้ต้องหา

ลักลอบเข้าเมืองกัมพูชา

มีสมาชิกสภาด้วยหนึ่งคน

พรมแดนแผ่นกัมพูชาไทย

ขัดแย้งใหญ่ใหญ่แล้วหลายหน

ล้วนเหยื่อชาตินิยมระทมทน

เป็นผลจากอาณานิคม

พรมแดนเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ประเทศใครประเทศมันขั้นปฐม

ล้วนสมมุติขึ้นมาตามอารมณ์

ของเจ้าอาณานิคมอดีตกาล

ขัดภูมิสังคมวัฒนธรรม

ความเป็นมานานฉนำขัดทุกด้าน

บิดเบือนเพื่อสนองความต้องการ

เจ้าเมืองขึ้นรุกรานแล้วยึดครอง

ความจริงก็เป็นดังเช่นนั้น

ต้องรู้เท่ารู้ทันทุกชั้นช่อง

ก้าวพ้นพรมแดนแผ่นดินทอง

มองไม่เห็นเส้นสนองแยกผองคน

“ต้องทำให้เรื่องพรมแดนกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญน้อย มีอารมณ์ร่วมกับความเป็นชาติน้อยลง และจากนั้นเราก็จะมีอาเซียนที่รวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง ไร้พันธนาการเรื่องพรมแดน

เราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่เราก็ควรจะทำอะไรสักอย่าง กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนสมัยอาณานิคม และฟื้นฟูค่านิยมและสำนึกเรื่อง ‘ชุมชนทางวัฒนธรรม’ ที่ว่าเราสามารถเดินทางข้ามภูเขา แม่น้ำ และสามารถสักการบูชาสิ่งที่อยู่เหนือกว่าพวกเราในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวัด สถูป หรือมัสยิด แม้มันอาจจะไม่ง่ายนัก แต่อย่างน้อยมันก็จะเป็นการช่วยลดข้อขัดแย้งและความตึงเครียดต่างๆ ที่ต่างฝ่ายต่างเผชิญหน้ากันอยู่”

“มองไปสู่อนาคตที่วันหนึ่ง อาเซียนจะร่วมเป็นหนึ่ง เป็นประชาคมหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง วันที่ความมั่งคั่งของคุณ คือความมั่งคั่งของผม วันที่ความสุขของคุณ คือความสุขของผม วันที่ปัญหาของคุณ คือปัญหาของผม ดังนั้นเราจึงต้องทำงานร่วมกัน ร่วมมือและร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์อันนี้ร่วมกัน”

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปาฐกถางานสัมมนาวิชาการ เรื่องรัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน ธนบุรี พิมพ์ในหนังสือรัฐชาติ-พรมแดน โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553