มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่  1  ธันวาคม  2553

เรื่องพระเจ้าอโศกส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่“สุวรรณภูมิ” เป็นแค่คำบอกเล่า แต่ไม่มีจารึกยืนยัน  ฉะนั้นเชื่อลำบาก

คำบอกเล่าเรื่องนี้มีแห่งเดียวอยู่ในมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ทำขึ้นยุคหลังพระเจ้าอโศกนานมาก ชวนให้เชื่อว่าสมณทูตชุดแรกไม่ได้มาจากอินเดีย แต่น่าจะมาจากลังกา แล้วเริ่มลงหลักปักฐานที่เมืองอู่ทอง (อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี) เป็นแห่งแรก ราวหลัง พ.ศ. 1000 ยุคสุวรรณภูมิทวารวดี

นักประวัติศาสตร์โบราณคดีหลงทางไปที่อินเดียยุคพระเจ้าอโศก จนไม่เหลียวดูลังกาสมัยแรกๆ ครั้นหันกลับดูลังกาบ้างก็มี“เพดานความคิด” ติดแหง็กอยู่แค่ยุคกรุงสุโขทัย ไม่พ้นจากนั้น

เคราะห์ดีที่ยังมีนักประวัติศาสตร์โบราณคดีอย่างมืออาชีพระดับนานาชาติอยู่ในกรมศิลปากร ผมจึงได้อ่านงานวิชาการอันชื่นอกชื่นใจตอนหนึ่งว่า

 

“พระพุทธศาสนาจากลังกาทวีปได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี

มิใช่ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย ดังที่ปรากฏในหนังสือตำราเรียนโดยทั่วไป”

(จากหนังสือ การประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีป ในดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวดี รายงานการวิจัยของ นายบัณฑิต ลิ่วชัยชาญ นักโบราณคดี ประจำสำนักศิลปากร ปราจีนบุรี กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553)

ประเด็นสำคัญอย่างนี้ควรสรุปย่อเป็นทางการ แล้วทำเอกสารแจกจ่ายไปตามสถาบันและโรงเรียนทั่วประเทศ

รัฐมนตรีฯ วัฒนธรรมควรยกเรื่องนี้ไปแบ่งปันเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ถ้าจะให้ดีก็ควรทำสารคดีออนแอร์ทางโทรทัศน์ไม่เกิน 15 นาที ดีกว่าไปลงทุนทำโทรทัศน์วัฒนธรรม ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ทุ่งตึก จุดเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเล (Thung Tuk : A Settlement Linking Together the Maritime Silk Route) เรียบเรียงโดย ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และนางสาวเรไร นัยวัฒน์ จังหวัดพังงา ร่วมกับ กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

เมื่อแรกเป็นนักเรียนโบราณคดี ผมติดสอยห้อยตามครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปสำรวจทางโบราณคดีที่ภาคใต้ แล้วลงเรือจากฝั่งตะกั่วป่า จ. พังงา ไปเกาะคอเขา เข้าถึงบริเวณเรียกทุ่งตึก เมื่อ 11 พฤษภาคม 2509 (มีในข้อเขียนเรื่องโบราณคดีพเนจร พิมพ์ในชาวกรุง ปีที่ 16 เล่มที่ 5 ฉบับกุมภาพันธ์ 2510)

ครั้งนั้นกลับกรุงเทพฯด้วยสมองว่างเปล่า ไม่เข้าใจวิชาความรู้อะไรเลยแม้สักน้อย สิ่งเดียวที่รู้คือได้ไปเที่ยวเกาะที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน

เพิ่งได้อ่านหนังสือชื่อทุ่งตึก จุดเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเล เมื่ออ่านแล้วถึงรู้และเข้าใจตามที่ร้อยเอกบุณยฤทธิ์เขียนบอกไว้ (บทที่ 4) ว่า ทุ่งตึกเมืองท่าชายฝั่งทะเลอันดามัน” ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามันอยู่บนเส้นทางการค้าโลกได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองท่าหรือสถานีการค้าสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

กรมศิลปากรอัตคัดขาดแคลนผู้ทรงความรู้เกี่ยวกับภาคใต้และสองมหาสมุทร(มหาสมุทรอินเดีย, มหาสมุทรแปซิฟิก) แต่โชคยังดีมีผู้ฝักใฝ่ข้อมูลความรู้กลุ่มนี้ทำงานวิชาการสม่ำเสมอ

ทำอย่างไรจะให้งานโบราณคดีคืนสู่วิชาการอันเป็นคุณสมบัติดั้งเดิม แล้วผลักงานบริหารจัดการโบราณวัตถุสถานให้“มืออาชีพ”ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรับไป