มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  6 ธันวาคม  2553

อเล็กซานเดอร์ (พ.ศ. 187-220) เป็นกษัตริย์กรีก สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ 33

ก่อนสิ้นพระชนม์ทรงยกกองทัพยึดเปอร์เซีย (อิหร่าน) แล้วบุกเข้าไปยึดครองบ้านเมืองลุ่มน้ำสินธุ (ปากีสถาน)

เหตุการณ์เหล่านี้มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก (ถ้าอยากรู้ให้ดูในหนังสือกาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก ของ พระพรหมคุณาภรณ์—ป.อ. ปยุตฺโต พิมพ์ครั้งแรก 2552)

แต่ที่สำคัญมากก็คือทำให้มีอารยธรรมกรีกแรกสถาปนาที่ลุ่มน้ำสินธุ แล้วแผ่ปกไปทั่วชมพูทวีปคืออินเดียทุกวันนี้ ส่งผลให้เกิดอะไรต่อมิอะไรอีกมากเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น พุทธรูปอย่างกรีก, พระสงฆ์ห่มจีวรเหมือนกรีก, ฯลฯ

ร่วมยุคอารยธรรมกรีกอเล็กซานเดอร์ ครั้งนั้นในชมพูทวีป (อินเดีย) มีกษัตริย์พระนามอโศก (พ.ศ. 218-255) มีสรุปย่อในหนังสือพระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป ความว่า

พ.ศ. 184 ประสูติ, พ.ศ. 218 ขึ้นครองราชย์, พ.ศ. 227-241 เสด็จธรรมยาตราไปนมัสการพุทธสถานทั่วชมพูทวีป

พ.ศ. 235 เป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ 3 และโปรดให้ส่งพระสงฆ์ไปเผยแพร่พุทธศาสนา ทั้งในชมพูทวีปและในประเทศต่างๆ

พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์อินเดีย ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ต่อมาทรงหันมานับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท

พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป มีคำนำของกลุ่มศรัทธาปางปฐม ผู้จัดพิมพ์ อธิบายว่า เป็นงานถอดความและเลือกสรรเนื้อหาแห่งพระไตรปิฎกฉบับบาลี นำมาเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่ายสำหรับชาวบ้านทั่วไป             มีเนื้อหาครอบคลุมพระไตรปิฎกฉบับใหญ่ ชนิดที่อ่านแล้วจะเข้าใจแนวพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักใหญ่ๆ ด้วยตัวเอง และเป็นการปูพื้นความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เกิดศรัทธาที่จะศึกษาพระไตรปิฎกยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้เรียบเรียงทั้งสามท่านคือ ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม “ธรรมโฆษ” อาจารย์วศิน อินทสระ และ อาจารย์อุทัย บุญเย็น “สร้อยรวงข้าว” ล้วนมีผลงานหนังสือธรรมะและวิชาการทางพระพุทธศาสนามายาวนานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นครั้งแรกที่ท่านทั้งสามมาผนึกกำลังกันสร้างสรรค์งานพระไตรปิฎกเล่มนี้ จึงหวังได้ว่าจะเกิดประโยชน์มหาศาลต่อผู้อ่านทั่วไปอย่างแน่นอน

พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป (1,500 บาท) พิมพ์โดย กลุ่มศรัทธาปางปฐม โทร. 08-1627-9409, 08-4543-6454 อ่านง่ายๆสบายมากๆ

 

ปัญหาของหนังสือประเภทนี้ มักเป็นเล่มหนาๆ แล้วไม่ได้หนาธรรมดาๆ แต่หนามากๆ ทำให้คนเห็นแค่รูปเล่มก็หมดแรงก่อนจะเปิดอ่าน

รวมทั้งตัวผมเองที่ได้หนังสือเล่มนี้มานานหลายวัน แล้วนั่งมองเฉยๆอย่างปลงๆ ว่าจะมีวาสนาได้อ่านวันไหนหนอ

พอได้อ่านตามที่เลือกเฉพาะเกร็ดๆเล็กๆน้อยๆ ก็ติดใจเอามาเขียนบอกเล่านี่แหละ