มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันอังคารที่  21   ธันวาคม  2553

ห้องสมุด กับ มิวเซียม เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญอย่างไม่เป็นทางการที่อยู่รวม        กันได้

ยิ่งประเทศด้อยพัฒนาอย่างไทยยิ่งควรอยู่รวมกัน ด้วยเหตุผลหลายอย่างโดยเฉพาะทุนที่มีจำกัดมาก

ห้องสมุดกับมิวเซียมจะมีชีวิตชีวาได้ก็ด้วยกิจกรรมสม่ำเสมอ เพื่อชักจูงคนเข้าใช้บริการหาข้อมูลข่าวสารและวิชาความรู้ แต่เมื่องบฯมีจำกัดก็ทำไม่ได้ หรือได้ไม่ดี ถ้ารวมกันทำกิจกรรมย่อมส่งเสริมซึ่งกันและกัน และประหยัดงบฯได้ด้วย

แต่ทางการไทย(ด้อยพัฒนา) กลับจัดการให้ห้องสมุดกับมิวเซียมแยกกัน เพื่อทำตามต้นแบบที่ยุโรป โดยไม่พิจารณาว่าลักษณะเศรษฐกิจการเมือง และสังคมวัฒนธรรมต่างกันมากๆ

ผลคือล้มเหลวทั้งสองอย่าง ทั้งห้องสมุดกับมิวเซียมมีคนใช้บริการน้อย นับแต่มีในประเทศไทยไม่เคยประสบความสำเร็จ

ที่จริงห้องสมุดกับมิวเซียมล้วนสนับสนุนได้ดีให้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แต่ในทางปฏิบัติแล้วการศึกษานอกระบบถูกทำให้อยู่ในระบบของราชการ ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยก็ถูกทำให้ตามอัธยาศัยของทางการ ไม่ใช่ของผู้ศึกษา

ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”ที่อยู่ในกำกับของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เลยถูกครอบงำจากทางการจนเหี่ยวเฉาแห้งแล้งร่วงโรยรอวันร้างรา

กศน. (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) กำลังถ่ายโอนห้องสมุดประชาชนในสังกัดราว 800 แห่งทั่วประเทศ ให้กับ อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แต่ไม่รู้ว่ารวมห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”ด้วยหรือไม่?

เพราะ กศน. เคยยื้อไว้สุดแรง แต่บริหารจัดการไม่สำเร็จ เลยแปลงสภาพห้องสมุดเป็นห้องเรียนของการศึกษานอกระบบที่ถูกทำให้อยู่ในระบบตามอัธยาศัยของทางการ

งานประเภทห้องสมุดกับพิพิธภัณฑ์ จะมีชีวิตชีวาก้าวหน้าได้ดีต้องทำอย่างไม่เป็นทางการ

ถ้าเป็นทางการเมื่อไร ก็ไร้ชีวิตชีวา ไม่ก้าวหน้า แม้จะบ้าซื้อหาเทคโนโลยีมายัดใส่ขนาดไหนก็ไม่รอด ดังที่เห็นและเป็นอยู่ทั้งประเทศไทย

ราคา  120 บาท

บ้าหาเบี้ย โดย ล้อม เพ็งแก้ว

เมื่อนานมาแล้ว มนุษย์รู้จักใช้โลหะเป็นสื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ต่อมาก็พยายามจะจัดรูปลักษณ์โลหะเป็นแบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานในกรณีนี้มากขึ้น จนในที่สุดได้ไปจบลงที่ “เหรียญ”

ในเมืองไทย แม้พัฒนาการผลิตเหรียญกษาปณ์เพิ่งเริ่มอย่างจริงจังเมื่อประมาณกว่าร้อยปีมานี้ แต่เรื่องราวต่างๆ มีปัญหาในการศึกษาเรียนรู้อยู่มาก