มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  9 ธันวาคม  2553

ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ไหนก็ได้ มีสิทธิ์สร้างรูปเคารพที่คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆเคารพร่วมกัน เช่น มีสิทธิ์สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก, สุนทรภู่, ฯลฯ

แต่ไม่ควร“บิดพลิ้ว”ประวัติศาสตร์ แล้วบงการให้คนอื่นๆต้องเชื่อตามนั้น

พระเจ้าตากพาไพร่พลหนีพม่าจากอยุธยา ไปทางเมืองนครนายก แล้วยกต่อไปอีกวันหนึ่ง ถึงบริเวณที่มีแม่น้ำก็ข้ามไป “บ้านกบแจะ ด่านเมืองปราจีนบุรี”

มีระบุในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ว่า “—จึงข้ามแม่น้ำไปฝ่ายฟากตะวันออก ถึงบ้านกบแจะ ด่านเมืองปราจีนบุรี ให้หยุดพักรี้พลหุงหา            อาหารกิน”

พระราชพงศาวดาร ฉบับบริติช ระบุตรงกันว่า “ถึงเมืองปราจีน ข้ามด่านกบแจะ”

บริเวณปากคลองประจันตคาม อยู่ฝั่งตรงข้าม ไหลมา“กบแจะ”แม่น้ำปราจีนบุรี (บางปะกง) ที่ขวางข้างหน้า แล้วไหลจากขวาไปซ้ายออกอ่าวไทย

ตรงนี้จึงเรียกด่านกบแจะ เพราะเป็นด่านตรวจได้หลายเส้นทาง

ภาพนี้ถ่ายจากฝั่งวัดกระแจะ ต. ท่างาม           อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

บ้านกบแจะ สมัยก่อนเป็นด่านตรวจ เรียกว่า ด่านกบแจะ ปัจจุบันเรียก กระแจะ (คำว่า กบ กร่อนเป็น กระ มีทั่วไป) มีวัดกระแจะ อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรี (บางปะกง) ต. ท่างาม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

ชื่อบ้านว่ากบแจะ เป็นคำประสมระหว่าง กบ กับ แจะ

ในที่นี้ กบ หมายถึง ประกบ, ประจบ, รวม, ทับซ้อนกัน—ส่วน แจะ ตรงกับ แตะ หมายถึง ถูก, ต้อง, โดน

บ้านกบแจะ หมายถึงชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณมีลำน้ำสองสายไหลมากบกัน แจะกัน              พบกัน คือ คลองประจันตคามจากทางเหนือ กับแม่น้ำปราจีนบุรีจากตะวันออก แล้วไหลรวมเป็นแม่น้ำเดียวกันไปทางตัวเมืองปราจีนบุรี

สภาพภูมิประเทศเป็นจริงอย่างนี้ ราชการแต่ก่อนจึงกำหนดให้เป็นด่านตรวจคนล่องเรือมาทางลำน้ำประจันตคามกับทางแม่น้ำปราจีนบุรี แต่จะเป็นด่านตรวจอะไร? ครั้งไหน? ต้องศึกษารายละเอียดอีก

พยานหลักฐานทุกอย่างระบุสอดคล้องชัดเจนว่า พระเจ้าตากข้ามแม่น้ำตรงบ้าน กบแจะ หรือด่านกบแจะ ที่มีสามแยกแม่น้ำตรงนี้ ไม่ใช่ที่อื่น ไม่ใช่บ้านโคกกะจะ

จึงไม่ควร“บิดพลิ้ว”ประวัติศาสตร์ แล้วบงการให้คนอื่นๆต้องเชื่ออย่างอื่นตามความคิดฝันตีความของตนคนเดียวหรือกลุ่มเดียว โดยไม่มีหลักฐานหรือร่องรอยอะไรรองรับเลย

ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ควรปรับปรุงบริเวณด่านกบแจะแต่โบราณ ที่เรียกปัจจุบันว่า         บ้านกระแจะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เส้นทางพระเจ้าตาก ที่จะผ่านดงศรีมหาโพธิ์ไปทางต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี มุ่งหลักหมายที่เขาดงยางทาง             อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ไปเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกถึงชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด