มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  14   ธันวาคม  2553

พระยาอนุมานราชธน เคยรับราชการในกรมศิลปากร จนได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมศิลปากร แล้วเป็นผู้อำนวยการ(อธิการบดี)โดยตำแหน่งคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระหว่างรับราชการ ได้แสวงหาวิชาความรู้ศิลปวิทยาการอย่างวิเศษ ท่านเขียนเล่าไว้ในคำนำ หนังสือบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ (มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พิมพ์ครั้งที่สาม เมื่อ พ.ศ. 2552 เป็นชุด 5 เล่ม รวมกล่องราคา 2,000 บาท) จะคัดมาให้อ่านดังนี้

“เมื่อ พ.ศ. 2479 ระหว่างขณะข้าพเจ้ายังรับราชการ เป็นหัวหน้ากองศิลปวิทยาการในกรมศิลปากรอยู่ ตำแหน่งหน้าที่ของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบังคับให้ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทย ที่สืบๆต่อเป็นประเพณีกันมา

ข้าพเจ้าได้ความรู้เรื่องเหล่านี้ ก็เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ไต่ขึ้นไปได้สูงโดยลำดับเท่านั้น เท่ากับได้ความรู้เป็นครู เมื่อไต่ขึ้นไปสูงได้เท่าใดก็ยิ่งรู้สึกว่าส่วนที่ยังไม่รู้แทนที่จะมีลดน้อยลง แต่กลับทวีมากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว

เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะไปแสวงหาความรู้ที่ยังไม่รู้ได้จากที่ไหน นอกจากได้ในหนังสือซึ่งมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ แล้วก็ไม่มีที่ไหนอีก ถึงจะมีก็ไม่มีโอกาสจะทราบได้ ด้วยเป็นระยะสมัยที่เก่ากับใหม่ในเรื่องวัฒนธรรมกำลังสะบั้นขาดตอนไม่ต่อกัน

แต่เป็นคราวเคราะห์ดีของข้าพเจ้า ซึ่งตกอยู่ในโอกาสที่เหมาะที่ได้พึ่งพระบารมี คือคุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่แห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งพระองค์ท่านมีพระเมตตาประทานความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทย ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นคราวๆ โดยประทานโอกาสให้ข้าพเจ้ามีหนังสือกราบทูลถามได้ แล้วตรัสตอบ คือทำให้สว่างให้แจ้งแก่ข้าพเจ้า เป็นอย่างมีจดหมายโต้ตอบกัน เป็นดั่งนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2486”

ความรู้ศิลปวิทยาการที่พระยาอนุมานฯได้จาก“สมเด็จครู” ต่อมา อาจารย์      สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นบรรณาธิการรวบรวมพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2506 อาจารย์สุลักษณ์บอกว่าเป็นหนังสือดีที่สุดในชีวิตบรรณาธิการ

ส่วนคนอ่านหนังสือรู้ว่าเป็นหนังสือมีค่ามหาศาลสุดในโลกศิลปวิทยาการของสยามและสุวรรณภูมิ

แต่ไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ผลิตคนไปรับราชการกรมศิลปากร ไม่เคยได้ยินและไม่เคยอ่านหนังสือชุดนี้

ผลคือได้คนเข้ารับราชการที่“เก่งแต่โกง” คือไม่อ่านหนังสือเก่าอันมี“คุณค่า” แต่สมคบกันวางแผนพิมพ์หนังสือเก่าและใหม่ให้มี“มูลค่า”เป็นสินค้า ได้“หัวคิว”เข้ากระเป๋าตัวเองเป็นกอบเป็นกำ แล้วยังได้ตำแหน่งใหญ่โต

รัฐบาลนี้ยังมีหน้าประกาศจะปราบคอร์รัปชั่นอยู่หรือ?

งานวันพระยาอนุมานราชธน (เกิดวันที่ 14  ธันวาคม 2431) ปราชญ์แห่งสยาม

วันที่ 14 ธันวาคม 2553

เวลา 09.00 น.          พิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีดนตรีไทยเดิมของนักศึกษาชมรมดนตรีไทย และดนตรีคลาสสิคของนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ ณ ศาลาดนตรี (สวนแก้ว) วังท่าพระ

เวลา 15.00 น.          ปาฐกถาพิเศษ โดย ส. ศิวรักษ์ ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ

วันที่ 16 ธันวาคม 2553

เวลา 15.00 น.          เสวนา : พระยาอนุมานราชธน “ปราชญ์แห่งสยาม” ร่วมเสวนาโดย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, ศาสตราจารย์ ดร. พัทยา สายหู, ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์สกุล บุณยทัต ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ

*นิทรรศการ 14-17 ธันวาคม ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร