มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่  8   ธันวาคม  2553

“ความเป็นไทย” ถ้ามีลักษณะ“หัวแข็ง”อยู่ด้วย ก็น่าคิดว่าการเมืองไทย, เศรษฐกิจไทย, วัฒนธรรมไทย, ฯลฯ จะเปลี่ยนไปอย่างไร?

อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ตั้งข้อสงสัยอย่างสำคัญมากๆไว้ในคำนำหนังสือ เกิดเป็นคนใต้ ของ อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว จะขอสรุปมาให้อ่านกันดังต่อไปนี้

‘ไม่รบนาย  ไม่หายจน’ เป็นคำพังเพยของคนใต้ ซึ่งใช้คำว่า ‘นาย’ ให้หมายถึงคนของราชการส่วนกลาง

ทำไมคนใต้จึงคิดอย่างนี้ ใครที่อ่าน เกิดเป็นคนใต้ ของท่านอาจารย์ล้อมเล่มนี้        ก็พอจะเข้าใจได้ว่า คนเล็กๆในภาคใต้ประสบความยากลำบากแสนสาหัสเพียงใด เมื่อ        รัฐส่วนกลางขยายอำนาจการบริหารจัดการเข้าไปประชิดชีวิตของประชาชนตัวเล็กๆ นับตั้งแต่ ร.5 ลงมา ในขณะที่คนใต้ในอดีตก่อนหน้านั้นก็ล้วนเคยชินกับการ ‘รบนาย’            ด้วยการตั้งภูมิลำเนาตามตะเข็บชายแดนของเมือง เพื่อจะได้สามารถอพยพหนีอำนาจ ของเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งได้ง่าย คนใต้จึงมีประเพณี ‘รบนาย’ มาเก่าแก่

ว่ากันที่จริง ผมออกจะสงสัยว่าประเพณีนี้ไม่ได้เป็นของคนใต้เพียงกลุ่มเดียว แต่เป็นของประชาชนทั่วประเทศไทย หรือจะว่าทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์ก็ไม่น่าจะผิด และทำกันมาแต่โบราณกาลด้วย แต่มีเหตุผลบางอย่างในสมัยหลังที่คนในภาคอื่นๆของไทย    ไม่ได้ชูเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง คนในภาคอื่นจึงไม่ถูกรัฐมองว่า ‘หัวแข็ง’ เหมือนคนใต้

อย่างไรก็ตาม ‘ไม่รบนาย ไม่หายจน’ คือ ‘ความเป็นไทย’ ของคนใต้ อย่างน้อย             ก็ตามอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านสร้างให้แก่ตนเอง ซ้ำยังระบาดไปยังคนเล็กคนน้อยในภาค อีสาน ความ ‘หัวแข็ง’ จึงเริ่มขยับไปสู่ ‘ความเป็นไทย’ ของประชาชนมากขึ้น จนน่าเชื่อได้ว่า ‘ความเป็นไทย’ ที่ประชาชนคนธรรมดาจะมีส่วนในการสร้างขึ้นด้วยนั้น ความ ‘หัวแข็ง’ อาจเป็นอีกส่วนหนึ่งของ ‘ความเป็นไทย’ ชนิดใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเราเอง

แล้วก็ลองคิดดูเองเถิดว่า หาก ‘ความเป็นไทย’ หมายถึงความ ‘หัวแข็ง’ อยู่ส่วนหนึ่งด้วย การเมืองไทย เศรษฐกิจไทย วัฒนธรรมไทย ฯลฯ จะเปลี่ยนไปอย่างไร?”

เกิดเป็นคนใต้ ของ ล้อม เพ็งแก้ว สำนักพิมพ์ openbooks ราคา 295 บาท เป็นหนังสือแสดงความรู้ของความเป็นไทย “หัวแข็ง” โป๊ก

ความเป็นไทยลักษณะหัวแข็ง นอกเหนือจากคนใต้แล้วยังสังเกตเห็นได้ว่าเคยมีในคนท้องถิ่นอื่นๆอีกหลายแห่ง เช่น คนเพชรบุรี, คนสุพรรณ, คนสิงห์บุรี, คนเมืองกาญจน์, ฯลฯ น่าจะเป็นพยานว่าความเป็นไทยสมัยก่อนล้วนหัวแข็งมากแห่งกว่าทุกวันนี้

แล้วอะไรทำให้ทุกวันนี้ “หัวอ่อน”ว่านอนสอนง่าย?

ผมคิดไม่ออก เพราะไม่เคยคิดอะไรได้เอง นอกเสียจากเชื่อความคิดครูบาอาจารย์เสมือนนักเรียนนักศึกษาใส่เครื่องแบบจนจะสมองฝ่อ แล้วนั่งพับเพียบจนจะเป็นง่อย