Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  8  พฤศจิกายน  2553

โทรทัศน์วัฒนธรรม (Culture Channel) ผ่านดาวเทียม ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับ อ.ส.ม.ท.

ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆผ่านรายการประเภทต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางสื่อสารนโยบายผลงานและความเคลื่อนไหวของ วธ. ด้วย

วธ. สนับสนุนงบฯการผลิตเบื้องต้นราว 30-50 ล้านบาท

(ข่าวจากมติชน ฉบับวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 หน้า 22)

สิ่งที่ วธ. ควรทำ ไม่ใช่โทรทัศน์วัฒนธรรม

แต่ควรทำงานแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องวัฒนธรรมในความหมายกว้างและเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งในที่แคบๆ ผ่านสื่อหลากหลาย

โดยเฉพาะโทรทัศน์ทุกช่อง ไม่ใช่ช่องเดียว

งานเผยแพร่ของ วธ. ทุกวันนี้มีแต่กิจกรรมของรัฐมนตรี, อธิบดี, และหน่วยงานต่างๆในสังกัด แต่ไม่มีแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะด้วยภาษาง่ายๆและคำอธิบายถูกต้อง

ไม่มีคำอธิบายประวัติความเป็นมาของสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อบ้านนามเมือง, แม่น้ำลำคลอง, ภูเขา, ประเพณีพิธีกรรม, โบราณศิลปวัตถุสถานทั้งในพิพิธภัณฑ์และตามท้องถิ่นทั่วประเทศ, ฯลฯ

ปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคำอธิบายเชิงวัฒนธรรม เช่น ฝนตก, น้ำท่วม, ฯลฯ สังคมในสุวรรณภูมิรวมประเทศไทยมีทัศนะอย่างไรกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างนี้

เมื่อทำคำอธิบายง่ายๆ, ถูกต้อง, และก้าวหน้า ก็แจกจ่ายไปตามสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องทำสื่อเองด้วยโทรทัศน์วัฒนธรรมให้วุ่นวาย และเชยส์

วิถีคิดกับวิธีทำในระบบราชการไม่มีวันหลุดพ้นหลุมดำอำมหิตของความเชยส์ได้เลย ย่อมเป็นที่ขนพองสยองหัวทั่วหน้าถึงกันมานานนับศตวรรษ

เงิน 30-50 ล้านบาท เอาไปสร้างฐานทำงานแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้ จะคุ้มกว่า แล้วได้ผลทางสังคมมากกว่าหลายเท่า

ถ้าได้ผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพก็จะยิ่งให้คุณวิเศษต่อสังคมไทยไปนานเท่านาน

(ที่เขียนมาทั้งหมดไม่มีประโยชน์อะไรเลย เมื่อ วธ. ตกลงกับบริษัทรับเหมาทำรายการโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้าแล้ว)

น้ำท่วมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ. สงขลา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน (ภาพจากมติชน ฉบับวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 หน้า 1) นอกจากนั้นฝนตกหนักทำให้กำแพงเมืองสงขลาพังด้วย

ถ้างานแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของ วธ. มีคุณภาพจริง ก็ต้องอธิบายประวัติความเป็นมาของหาดใหญ่และสงขลา ตลอดจนภูมิประเทศ เช่น ภูเขา, แม่น้ำ, ทะเลสาบ, และหาด(ในชื่อหาดใหญ่) ฯลฯ  แล้วส่งให้สื่อทุกชนิดทุกค่ายช่วยกันเผยแพร่

ทำอย่างนี้จะดีกว่า วธ. ทำโทรทัศน์วัฒนธรรมของตัวเองที่จะเชยส์แหลกลาญ