มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 03   พฤศจิกายน  2553

“มิวเซียมติดที่” มีคำเรียกว่า site museum มักทำกับแหล่งขุดค้นที่พบโครงกระดูกจำนวนมาก

แล้วมักทำในที่มีภูมิอากาศสภาพแวดล้อมอำนวย คืออากาศแห้งและไม่ชื้นมาก ไม่มีฝนมาก และน้ำไม่ท่วมมาก

ที่สำคัญคือต้องทำอย่างเคารพเจ้าของโครงกระดูกเหล่านั้น ไม่ใช่ทำอย่างล่วงเกินเพียงเพื่อหวัง“ขาย”การท่องเที่ยวฉาบฉวย ดังมีความเห็นสำคัญมากๆส่งมาท้วงติง ดังนี้

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวโปรตุเกส ที่กรมศิลป์ฯขุดแล้วก็เปิดให้คนเข้าชมว่าเป็นความคิดที่เลวร้ายมาก

อาตมามีเชื้อสายข้างแม่สืบมาจากบรรพชนโปรตุเกส ข้างพ่อน่ะอยุธยาแท้ๆ

มิได้ดีใจว่าเรามีเชื้ออะไร อย่างไรก็เป็นไทยโดยสายเลือดและจิตวิญญาณ             แต่กรมศิลป์ฯอาจมุ่งหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวโปรตุเกสเข้าไปชม แต่ขาดความเคารพในผู้ตาย

คนที่ตายแล้วฝังไว้ตามประเพณีวิถีทางศาสนา เขาก็หวังว่าร่างกายของเขาคงจะไม่เป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวสำหรับคนทั่วไป อีกทั้งยังอยากอยู่อย่างสงบภายใต้พื้นพระธรณี

ดังนั้นการกระทำต่อโครงกระดูกจึงเป็นการแสดงความไม่เคารพ และประจานผู้ตาย ทำให้ดวงวิญญาณของผู้ตายเจ็บปวด ทั้งอับอายสายตาคนที่เข้าไปชะโงกดู

ยิ่งน้ำท่วมต่อกระดูกของเขา ก็ยิ่งทำให้ดวงวิญญาณเศร้าโศก ใจของปุถุชนระหว่าง“เรากับเขา”มิได้แตกต่างกันเลย

ชาวโปรตุเกสที่คงไม่ยินดีนักที่เห็นกรมศิลป์ฯทำต่อบรรพชนของพวกเขา

พระราชวิจิตรปฏิภาณ | ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

ผมตื่นเต้นมากเมื่อรู้จากปากคำโดยตรงของเจ้าประคุณวัดสุทัศน์ว่ามีเชื้อสายโปรตุเกสทางบรรพชนข้างโยมแม่

ตรงนี้นักโบราณคดีทั้งในกรมศิลปากรและในมหาวิทยาลัย ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง แล้วร่วมกันปรึกษาหารือกับท่านเจ้าประคุณวัดสุทัศน์ ว่าควร“จัดการ”แก้ไขอย่างไรดี

ท่วมโครงกระดูก- สภาพภายในอาคารส่วนจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์โบราณของหมู่บ้านโปรตุเกส ต. สำเภาล่ม อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำจากพื้นดินซึมขึ้นมา มีบางแห่งที่น้ำท่วมขังและหลายแห่งเกิดความชื้น ทางสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เร่งสูบน้ำออกเป็นการด่วน หวั่นพื้นที่และโครงกระดูกมนุษย์โบราณจะได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 4 กันยายน (ภาพและคำอธิบายจาก หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553 หน้า 1)

 

ผมเขียนความเห็นคัดค้านเรื่องไซท์มิวเซียมโครงกระดูกมาหลายครั้งแล้ว             ว่าป้องกันความชื้นจากฝนไม่ได้ มีแต่ทำลายเสียหาย ไม่ควรทำ ส่วนที่ทำแล้วให้เปลี่ยนเป็นโครงกระดูกประดิษฐ์เลียนแบบวางแทนที่ ส่วนของจริงเก็บเข้ามิวเซียมใหญ่

ถึงจะแก้ไขทำนองนี้ก็ยังต้องทำอย่างเคารพเจ้าของโครงกระดูกอีกนั่นแหละ