มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2553

น่านเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของไทย เพราะไม่เคยมีคนไทยอยู่อาณาจักรน่านเจ้า และคนไทยไม่เคยอพยพถอนรากถอนโคนจากน่านเจ้าลงมาตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก

นักวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีมานุษยวิทยาทั่วโลก รับรู้ทั่วกันมานาน มากว่าน่านเจ้าเป็นบ้านเมืองและอาณาจักรของชนชาติไป๋, ยี๋ (พูดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต หรือโล-โล้, หลอ-หลอ) คนพื้นเมืองดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ในหุบเขา(รอบทะเลสาบเอ๋อร์ไห่) ทางเหนือของมณฑลยูนนาน

มีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ปัจจุบันเรียกเมืองต้าหลี่(ตำนานไทยเรียก เมืองตาลีฟู)

มีงานศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการจีนและนักวิชาการนานาชาติจำนวนมาก ยืนยันตรงกันมานานหลายสิบปีแล้วว่า ไม่มีคนไทยในน่านเจ้า เพราะน่านเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของไทย จึงไม่เคยมีคนไทยถูกขับไล่ให้อพยพหลบหนีจากน่านเจ้า

หนังสือ เรื่องของชาติไทย ของ พระยาอนุมานราชธน เรียบเรียงเพื่อพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2483 ราว 70 ปีมาแล้ว ก่อนที่การค้นคว้าวิจัยเรื่องน่านเจ้าของ         นักวิชาการนานาชาติจะก้าวหน้าแพร่หลาย จึงยังอยู่ในความเชื่อเก่าๆว่าถิ่นเดิมของไทยอยู่ในจีน และน่านเจ้าเป็นของไทย แล้วถูกจีนรุกราน

“ประชาชนไทยในอาณาจักรน่านเจ้าคราวนั้น เห็นจะอพยพหนีภัยลงมาในแคว้นต่างๆทางแหลมอินโดจีนเป็นส่วนมาก” (หน้า 101)

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เอาหนังสือเรื่องของชาติไทยมาพิมพ์ใหม่ เพื่อเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2553 ควรมี Introduction คำนำเสนอเป็นวิชาความรู้ อธิบายให้เข้าใจว่าเรื่องถิ่นเดิมของไทยอยู่ในจีน กับเรื่องน่านเจ้าเป็นของไทยนั้น ล้มเลิกไปแล้ว เพราะไม่จริงอย่างที่เคยเชื่อถือมา

พฤติกรรมเอาต้นฉบับเก่ามาถ่ายแบบพิมพ์ซ้ำของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม น่าสงสัยจะมีเงื่อนงำ ไม่ชอบมาพากล เพราะไม่ให้ความสำคัญต่อวิชาการ แต่ให้ความสำคัญต่อ“โรงพิมพ์” อย่างมีเลศนัย โดยวางแผนพิมพ์อีกมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

“ชุดหนังสือหายาก” ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย ก็เอาหนังสือเก่าๆหายากๆมาถ่ายแบบพิมพ์ทั้งเล่ม เช่น สมุดราชบุรี พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2468 ที่มี อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ เป็นบรรณาธิการ ได้มอบให้ อาจารย์สุนทรีย์ อาสะไวย์ เขียนคำนำหรือ Introduction อย่างดีวิเศษ

แต่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไม่มีคำนำเสนออธิบาย แสดงหลักฐานโบราณคดีที่ก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน

ผลคือคนได้เล่มนี้ไปอ่านยังหลงเชื่อถือ แล้วเขียนป่าวร้องทั่วไปว่าน่านเจ้าเป็นอาณาจักรของไทย ทั้งๆไม่จริง

หนังสือ เรื่องของชาติไทย ของ พระยาอนุมาน       ราชธน เรียบเรียงเพื่อพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2483 ราว 70 ปีมาแล้ว ยังอยู่ในความเชื่อเก่าๆว่า ถิ่นเดิมของไทยอยู่ในจีน และน่านเจ้าเป็นของไทย แล้วถูกจีนรุกราน

แต่การค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการนานาชาติสมัยหลังๆสืบจนปัจจุบันไม่เชื่อตามนี้ เพราะไม่เคยมีหลักฐานตามนั้น

น่าเสียดายที่กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการไม่ทัน จึงพิมพ์ซ้ำออกมาโดยไม่มี Introduction บอกความจริงให้คนอ่านรู้

คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน(สำนักนายกรัฐมนตรี) ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ไปสืบค้นเรื่องน่านเจ้าถึงเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน เมื่อ พ.ศ. 2527 ก็เข้าใจตามการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการจีนและนักวิชาการนานาชาติ แล้วไม่มีที่สงสัยอีก

ผมเป็น“เด็กวัด”ตามอาจารย์ไปน่านเจ้าคราวนั้นด้วย แล้วเขียนรายงานไว้        เป็นเล่มชื่อ คนไทยไม่ได้มาจากไหน? (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2527)

เรื่องของชาติไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมพิมพ์ออกมา ผมอ่านจบนานแล้ว แต่ทำเฉยๆไว้ ไม่อยากเขียนต่อว่าให้เคืองใจกัน

ครั้นมีผู้พูดถึงเล่มนี้ แล้วย้ำประวัติศาสตร์ไทยเรื่องน่านเจ้าเป็นของไทยบ่อยๆเข้า เลยจำเป็นต้องอธิบายให้รู้ความจริง ต้องขอประทานโทษด้วย