Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่  24   พฤศจิกายน  2553

มิวเซียมท้องถิ่นของภาคประชาชน(ไม่ใช่ของกรมศิลปากร) ที่มีรูปร่างหน้าตาตัวตนจริงอยู่ทั่วประเทศขณะนี้ แบ่งหยาบๆกว้างๆได้ 2 อย่าง คือทำขึ้นเพื่อ

  1. แบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์สังคม บอกความเป็นมาของท้องถิ่น
  2. เก็บรวบรวมของเก่าแก่โบราณกาล

ทั้ง 2 อย่าง อยู่ในช่วง“โปรโมชั่น” เพิ่งเริ่มต้นฝึกฝนตนเองด้วยความรักและศรัทธาเป็นส่วนตัว ฉะนั้นใครหน้าไหนจะเอาทฤษฎีและมาตรฐานตะวันตกมาตัดสิน—ก็บ้า

ปัญหาของกลุ่มทำงานมิวเซียมท้องถิ่น(ส่วนมาก)ก็คือไม่รู้ประวัติศาสตร์สังคมความเป็นมาของท้องถิ่น แล้วศึกษาหาด้วยตนเองไม่ได้ เพราะไม่สันทัดจัดเจน และไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งชาติ

ทำให้กลุ่มทำงานมิวเซียมท้องถิ่นต้องปรับตัวเองหันเหไปจัดแสดง“ของเก่า”ที่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยทดแทนไปพลางก่อน

ตรงนี้เป็นจุดอ่อนของมิวเซียมท้องถิ่น เพราะแต่ละแห่งจะจัดแสดง“ของเก่า” เหมือนๆกัน จนไม่มีอะไรแตกต่าง จึงไม่ตอบสนองความรู้ท้องถิ่นเท่าที่ควร

หนักข้อไปกว่านั้นเมื่อกลุ่มทำงานมิวเซียมท้องถิ่นหลงเชื่อว่าการจัดแสดง“ของเก่า” ให้รกรุงรังเท่านั้นเป็นสิ่งถูกต้องที่สุดแล้ว

ทำให้พระสงฆ์บางรูปที่ทำมิวเซียมในวัดแห่งหนึ่งไม่พอใจข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชมจากที่อื่นให้จัดแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศ, แม่น้ำลำคลอง, เรือกสวน, รวมถึง“ข้าหลวงเดิม”และวัดนั้นโดยตรง แล้วมีพยานหลักฐานครบครันให้เสาะหาจัดแสดงได้ง่ายๆ

แต่พระสงฆ์ตอบโต้ด้วยการเขียนป้ายประกาศหน้ากุฏิที่จัดมิวเซียมว่าไม่รับรู้ความเห็นเสนอแนะอย่างอื่น คล้ายจะบอกว่ามิวเซียมนี้เป็นของวัดและของพระสงฆ์เท่านั้น คนอื่นไม่เกี่ยว

นี่ไง—“ยศช้าง ขุนนางพระ” มีทิฐิแรงกล้าเป็นปกติของสงฆ์ไทย ทำให้น่าวิตกถึงอนาคตของมิวเซียมท้องถิ่นที่อยู่ในวัด

เรียนรู้อดีต มารับใช้ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต ด้วยมิวเซียมท้องถิ่น

ประเด็นมิวเซียมท้องถิ่นไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นผลผลิตวิถีคิดและวิธีทำ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ที่ยังอยู่ในอำนาจของเจ้าเมืองขึ้นฝรั่งเศสยุคอาณานิคมราว 100 ปีมาแล้ว มีพยานให้เห็นทั่วประเทศ

ทางแก้เรื่องนี้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับมิวเซียมจะยอมรับความจริงแล้วปรับเปลี่ยนวิถีคิดและวิธีทำได้อย่างไร? แค่ไหน?

ขณะเดียวกันกลุ่มทำงานมิวเซียมท้องถิ่นต้องเคลื่อนไหวดัดแปลงแก้ไขตนเองพร้อมกันไปด้วย

ประเทศทุนนิยมก้าวหน้าส่วนมากประสบความสำเร็จในการสร้างบ้านแปลงเมืองให้ก้าวหน้าได้ โดยใช้มิวเซียมท้องถิ่นแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางเลือกนอกระบบตามอัธยาศัยให้ท้องถิ่น“เรียนรู้อดีต รับใช้ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต”