มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  02   พฤศจิกายน  2553

ภาษาและวรรณคดี เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คน“คิดเป็น”อย่างผึ่งผายองอาจ

แต่ภาษาไทยและวรรณคดีไทยไม่เป็นอย่างนั้น เพราะคนชั้นนำไทยได้สถาปนาแบบแผนการเรียนการสอนให้แข็งทื่อจนไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีพลังสร้างสรรค์ให้ชีวิตรอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบันและอนาคต แต่กลับเป็นอุปสรรคของการปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ภาษาและวรรณคดีมีศักยภาพให้คนผึ่งผายองอาจ และ“คิดเป็น” แต่ภาษาไทยและวรรณคดีไทยไม่ได้สร้างอย่างนั้น แถมยังครอบงำให้คนหัวหด, เชื่องๆ, แหยๆ, หงอๆ จนงี่เง่า

ครูบาอาจารย์ขี้ประจบสถาบันเจ้านายมักสอนว่าภาษาไทยและวรรณคดีไทยบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่เกี่ยวข้องการเมือง(สกปรก) ถ้าอย่างนี้ต้องตรวจสอบใหม่ว่าเป็นอย่างไรแน่?

รามเกียรติ์, อุณรุท ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชนิพนธ์ไว้เป็นพิธีกรรมทางการเมืองการปกครอง เป็นงานยอพระเกียรติดุจพระรามอวตารของพระนารายณ์ เพื่อการเมืองการปกครองและความมั่นคงของราชอาณาจักร

ดังนั้น วรรณคดี จึงเป็นผลผลิตของการเมืองการปกครองโดยตรง

คำว่า ไท, ไทย มีความหมายทางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากหมายถึง คน, ชาว เมื่อชุมชนเติบโตเป็นบ้านเมือง, รัฐ ความหมายเปลี่ยนเป็น อิสระ, เสรี

ราชาศัพท์ยุคแรกเป็นภาษาเขมร แสดงว่าคนชั้นนำยุคนั้นพูดภาษาเขมรในราชสำนัก เมื่อเปลี่ยนรุ่นเป็นพูดไทย-ลาว เลยยกคำเขมรเป็นราชาศัพท์ แสดงให้เห็นชั้นของคนในสังคม

จารึกต่างๆทั้งบนหินและบนโลหะ คือแผ่นประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผีและเทวดารับรู้ เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชกรณียกิจทางการพระศาสนา และระบบความเชื่อศักดิ์สิทธิ์

แม้จารึกพ่อขุนรามคำแหงก็เป็นงานการเมืองระหว่างสยามกับเจ้าอาณานิคมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่กำลังขยายอำนาจล่าเมืองขึ้นใกล้ดินแดนสยาม

ฉะนั้น ภาษาและจารึกจึงเป็นผลผลิตของการเมืองการปกครองในราชอาณาจักรโดยแท้

พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีการเมืองสมัยใหม่ แต่งขึ้นเพื่อต่อต้านการล่าอาณานิคมของอังกฤษ(สอดคล้องกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง)

เพลง, ดนตรี, โขน, ละคร, หนังใหญ่, ฯลฯ มีกำเนิดจากการเมืองการปกครอง และเพื่อการเมืองการปกครอง จึงล้วนเป็นผลผลิตทางการเมืองการปกครอง

หนังใหญ่มีพากย์, เจรจา, เพลงดนตรีปี่พาทย์ประโคม เล่นรามเกียรติ์เพื่อยอพระเกียรติให้สัมฤทธิผลทางการเมืองการปกครอง

ไอ้พวกสุพรรณ ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ เป็นหนังสือมีคำอธิบายเรื่องภาษาสำเนียงสุพรรณ ตรงกับสำเนียงภาษาหลวงพระบาง แสดงความสัมพันธ์เครือญาติทางสังคม

โขน, ละคร สืบทอดจารีตทุกอย่างจากหนังใหญ่นั่นแหละ แต่ท้ายสุดเป็นการแสดงมหรสพทั่วไปก็ยังแฝงด้วยการเมือง

ประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยเป็นงานการเมืองชัดๆโต้งๆ เพราะเนื้อหามีแต่เรื่องราวของราชวงศ์และสงคราม(ระหว่างราชวงศ์)

จะโกหกตัวเองและคนทั้งโลกทำไมว่า “ไม่การเมือง”