มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  16  พฤศจิกายน  2553

ผู้คนหลากหลายหมู่เหล่าในดินแดนพม่า มีความขัดแย้งรุนแรงเป็นระยะๆต่อเนื่องมายาวนานจนหาจุดเริ่มต้นและจุดจบไม่ได้

ดังมีข่าวล่าสุดว่าพม่าปะทะกะเหรี่ยงอย่างรุนแรง แล้วน่าจะยืดเยื้อยาวนานต่อไป เพราะมีคนอีกหลายกลุ่มรอจังหวะเข้าร่วมวงความขัดแย้งนี้เพื่อแยกดินแดนเป็นอิสระจากพม่า

กรุงศรีอยุธยาแตกก็มีเหตุอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในพม่ายุคนั้น แล้วอยุธยาให้ที่พักพิง คือเหตุการณ์ที่ อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ อธิบายไว้ในหนังสือการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (พิมพ์ครั้งแรก 2529) ตอนหนึ่งว่า

“กรุงศรีอยุธยาได้ยอมตนเป็นที่พึ่งแก่ชนกลุ่มน้อยของพม่า”

“พระเจ้ามังระจะต้องลดอำนาจของอยุธยาลง”—“ทำให้ราชอาณาจักรอยุธยาแตกสลายลง หรืออ่อนแอลง ขนาดที่จะไม่สามารถเป็นที่พึ่งแก่หัวเมืองขึ้นของพม่าได้อีก”

รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน (250 บาท)

บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเรื่องรัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน

สั่งซื้อที่มูลนิธิโครงการตำราฯ

ภูเขาไฟเมอราปี ในเกาะชวา อินโดนีเซีย กำลังปะทุคุโชนพ่นควันอันตรายขณะนี้

มีผู้อธิบายว่าชื่อภูเขาไฟเมอราปีเป็นคำในตระกูลชวา-มลายู สะกดคำฝรั่งว่า Merapi แปลว่า ภูเขาแห่งไฟ

มาจากคำชวา-มลายู 2 คำรวมกัน คือ Meru หมายถึง ภูเขา, Api หมายถึง ไฟ แต่บางคนบอกว่า Mera มาจากคำอื่น แปลว่าอย่างอื่น แต่บอกไม่ได้ว่าอะไร เพราะลืมแล้ว

ในอิเหนาเรียกภูเขาลูกหนึ่งว่าชื่อ ปะราปี ที่ประสันตาไปต่อนกเขา มีกลอนตอนหนึ่งว่า

บัดนั้น                                                ประสันตาแสร้งยิ้มแก้หน้า

จึ่งว่าข้าไปต่อสกุณา                         ที่ริมเนินภูผาปะราปี

ภูผาปะราปี ก็คือภูเขาไฟเมอราปีที่กำลังคุอยู่นี่เอง แต่หูคนไทยสมัยหลังฟังเพี้ยนแล้วเรียกเป็นมะราปี

นกเขามะราปี เป็นชื่อเพลงประกอบระบำ เรียกว่าระบำนกเขามะราปี ครูมนตรี ตราโมท แต่งทำนองเพลงและบทร้อง ใช้เป็นระบำประกอบในละครของกรมศิลปากรเรื่องอิเหนา ตอนประสันตาต่อนก มีบทร้องว่า

เพลงนกเขามะราปี ทำนองและบทร้อง ของ มนตรี ตราโมท

แสงอรุณแอร่มรามยามอุทัย             รังสีไขประไพผ่องส่องเวหา

ผึ้งภมรว่อนเคล้าคลึงผกา                         หมู่ปักษาตื่นออกจากรังเรียง

ที่วุ้งเวิ้งเชิงผามะราปี                               สกุณีมี่ก้องซร้องแซ่เสียง

ฝูงนกเขาเคล้าคูเรียกคู่เคียง                      ส่งสำเนียงเริงสนุกจู้ฮุกกรู

บ้างขันคึกฮึกกล้าท้าคารม                        ทั้งเรียกคู่ขู่ข่มคู่ต่อสู้

ฝีปากดีที่ประชันต่างขันคู                          แล้วจับคู่ผู้เมียเข้าเคลียคลอ