มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  15  พฤศจิกายน  2553

ลอยกระทง เป็นชื่อเรียกพิธีกรรมทำในวันเพ็ญเดือน 12 เพื่อขอขมาธรรมชาติเพื่อชีวิต คือน้ำและดินที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงชีวิตคนทั้งหลาย

พิธีขอขมาน้ำและดินมีมาแต่ดั้งเดิมดึกดำบรรพ์สุวรรณภูมิ ราว 3,000 ปีมาแล้ว          ในรูปแบบต่างๆกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ทางลุ่มน้ำโขงทำไหลเรือไฟไปกลางน้ำ, ทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโบราณทำลอยโคม แต่ทางทะเลสาบเมืองเสียมเรียบ ทำภาชนะคล้ายกระบะ, กระบาน จากต้นกล้วย? ปล่อยลอยน้ำ มีในภาพสลักปราสาทบายน เมืองนครธม

พิธีลอยภาชนะลงน้ำขอขมาน้ำและดิน ไม่ได้มีกำเนิดยุคพระร่วง กรุงสุโขทัย ตามที่โฆษณาหลอกลวงกันทุกปี

สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยล้มเหลว เพราะพิธีกรรมอย่างนี้มีทั่วไปทุกแห่งในภูมิภาคนี้ ราว 3,000 ปีมาแล้ว อย่างน้อยภาพสลักที่ปราสาทบายนก็แสดงว่าที่นครธมมีก่อนยุคสุโขทัย

(บน) ภาพสลักเรือพระราชพิธีและลอยกระทงบนผนังระเบียงด้านนอกสุดของปราสาทบายน (ล่าง) ลายเส้นลอยกระทง        ที่ปราสาทบายน (ภาพจากหนังสือประเพณี 12 เดือน ในประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม เพื่อความอยู่รอดของคน โดย ปรานี วงษ์เทศ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548)

กระทงที่ใช้ลอยมักทำจากใบกล้วยรูปดอกบัว เป็นรูปแบบใหม่ประดิษฐ์ขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 3 (มีบอกในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 3) น่าสงสัยว่าได้แบบจากจีนที่ทำโคมดอกบัวด้วยกระดาษ

ต่อมาพยายามลากลอยกระทงซึ่งเป็นพิธีผี ให้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์-พุทธ โดยยกย่องเรียกน้ำเป็นพระแม่คงคา หรือแม่พระคงคา(เลียนชื่อแม่น้ำคงคาในอินเดีย) ดินเป็นพระแม่ธรณี หรือแม่พระธรณี จะได้มีที่มาจากชมพูทวีปอันประเสริฐเหมือนเรื่องอื่นๆ ทั้งๆไม่จริง

คำว่า แม่ หมายถึงผู้เป็นใหญ่เพศหญิง เป็นคำร่วมในภาษาสุวรรณภูมิทุกชาติพันธุ์ ใช้เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มีศักดานุภาพให้กำเนิด เช่น ผู้หญิงให้กำเนิดก็เรียก แม่ หรือแม่หญิง, ลำน้ำขนาดใหญ่ เรียก แม่น้ำ, ผู้เป็นใหญ่ในกองทัพ เรียก แม่ทัพ, ฯลฯ

ชุมชนโบราณลอยกระทงลงน้ำนานราว 1 เดือน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน 11 สิ้นสุดกลางเดือน 12

ลอยกระทงวันเพ็ญกลางเดือน 12 เป็นประเพณีของภาคกลางที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่ใช่ของล้านนาภาคเหนือ ฉะนั้นล้านนาภาคเหนือเมื่อรับลอยกระทงไปจากภาคกลาง จึงเรียกประเพณียี่เป็ง หมายถึง “เพ็ญเดือนสอง” (ไม่ใช่เพ็ญเดือนสิบสอง)เพราะล้านนานับเวลาเร็วกว่าภาคกลางราว 2 เดือน ขณะที่ภาคกลางเพิ่งเดือน 12 แต่ภาคเหนือล่วงไปเดือน 2 แล้ว

ลอยกระทง ประเพณี Green สีเขียว ขอขมาธรรมชาติ คนทั้งหลายเรียก Green Loi Krathong บางคนถือเป็น Green Ceremony ต้องร่วมกันป่าวร้องให้ก้องโลก

แต่สังคมไทยเต็มไปด้วยสีน้ำครำโสโครก จะทำยังไงดี?