มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่  10   พฤศจิกายน  2553

“ชนเผ่าพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศจีน กับชนเผ่าพื้นเมืองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีต้นกำเนิดร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติใกล้ชิด”

บทส่งท้าย โดย หรงเปิ่นเจิ้น ศาสตราจารย์และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย ชนชาติกว่างซี, ประธานสมาคมการเขียนแห่งมณฑลกว่างซี, ฯลฯ พิมพ์ในหนังสือดอกไม้สองแผ่นดิน ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (สำนักพิมพ์เอโนเวล เครือนานมี พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553 หน้า 303)

ชนเผ่าพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศจีน มีมากมายหลายชาติพันธุ์ เฉพาะที่มีในมณฑลกว่างซี(หรือแต่ก่อนคนไทยเรียก กวางสี) ก็มีนับสิบๆชาติพันธุ์

แต่มีกลุ่มหนึ่งพูดตระกูลภาษาไทย-ลาว(เหมือนคนลาว, คนไทย)มีหลายพวก จนต้องสมมุติชื่อเรียกรวมๆคำเดียวเพื่อสะดวกต่อการสื่อสารว่า จ้วง

เมื่อ พ.ศ. 2537 ผมไปกว่างซี แล้วกลับมาเขียนคำให้การเป็นเล่มชื่อ คนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2537) มีให้อ่านใน www.sujitwongthes.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สรุปว่า

1. จ้วง เป็นเครือญาติชาติภาษาตระกูลไทยผู้ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว

2. ตระกูลภาษาไทยเก่าแก่ที่สุด ราว 3,000 ปีมาแล้ว มีหลักฐานอยู่กับชนชาติจ้วงที่กว่างซี

ดอกไม้สองแผ่นดิน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น-บทกวีร่วมสมัย ของนักเขียนไทย-จีน(กว่างซี)

อันดับต่อไปสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยควรรวมเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย-จ้วง(กว่างซี)มาพิมพ์บ้าง เพื่อความเข้าใจอันดีต่อเครือญาติชาติภาษาร่วมกันตั้งแต่ 3,000 ปีมาแล้วจนปัจจุบัน ซึ่งยาวนานมาก แต่ไม่มีใครรู้

ดอกไม้สองแผ่นดิน ของสมาคมนักเขียนฯพิมพ์ประวัติย่อพร้อมวันเดือนปีเกิดและชื่อสถานที่เกิดของผมเองเอาไว้ด้วย (หน้า 290)

ผมอ่านแล้วอายทุกครั้งที่เห็นในหนังสือ เพราะไม่เคยรู้วันเกิด เดือนเกิดจริงๆ รู้แต่ปีเกิด พ.ศ. 2488 นอกนั้นมีผู้“ยกเมฆ”ให้นานแล้วเมื่อใส่ชื่อในสำมะโนครัวตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้

พ่อจดวันเดือนปีเกิดไว้ แต่เป็นปฏิทินทางจันทรคติ ผมผูกเป็นโคลงสี่อย่างสนุกๆซุกซน มีข้อความ วรรค 2, 3 ว่า

ศุกร์เกิดเดือนห้าระกา ค่ำเก้า

ข้างขึ้นยี่สิบเอ็ดนา-              ฬิกาสัป- ตศกนอ

รู้แค่นี้พอแล้ว ผมไม่อยากรู้มากกว่านี้ เลยไม่เทียบปฏิทินสุริยคติอย่างปัจจุบัน จึงไม่มีวันเกิดจริงๆจนทุกวันนี้ ที่มีในหนังสือหรือที่ไหนๆล้วนไม่จริงทั้งนั้น ของจริงเป็นยังไงช่างหัวมัน ไม่สำคัญอะไร รอแต่วันตายเท่านั้น จะเป็นเมื่อไรดี?

ส่วนบ้านด่าน ต. โคกปีบ ตอนที่ผมเกิดอยู่ในเขต อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี แต่ปัจจุบันแยกพื้นที่แล้วอยู่ในเขต อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

ในหนังสือเขียนอีกว่า“พ.ศ. 2522 สุจิตต์เริ่มจัดทำนิตยสารศิลปวัฒนธรรม รายเดือน” นี่จริง

แต่ข้อความต่อไปว่า“ทำหน้าที่บรรณาธิการเรื่อยมาจนปัจจุบัน” นี่ไม่จริง เพราะผมหยุดตัวเองแล้วถอนตัวจากบรรณาธิการเกือบ 10 ปีแล้วตั้งแต่ก่อนอายุเกษียณ เพื่อมาเขียนหนังสืออย่างเดียว

ที่เขียนบอกมาไม่ได้ให้แก้ไขอะไร เพราะมีเรื่องไม่จริงอีกมากที่พาดพิงมาถึง แต่ผมไม่เคยให้ใครต้องเดือดร้อนแก้ไข