มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธ ที่  27  ตุลาคม  2553

 

น้ำป่าที่หลากไปท่วมนครราชสีมากับชัยภูมิ ล้วนไหลจากทิวเขาเป็นขอบที่ราบสูงอีสานด้านทิศใต้ เรียก 1. ทิวเขาดงพญาเย็น กับ 2. ทิวเขาสันกำแพง ต่อเนื่องกัน

ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 แสดงภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. แม่น้ำสงคราม 2. แอ่งสกลนคร 3. เขื่อนอุบลรัตน์ 4. ทิวเขาเพชรบูรณ์ 5. แม่น้ำโขง 6. แอ่งโคราช 7. แม่น้ำมูล 8. อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร 9. ทิวเขาดงพญาเย็น 10. ทิวเขาสันกำแพง 11. ทิวเขาพนมดงรัก ภาพจาก จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. 2546. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546.

  • ทิวเขาดงพญาเย็น เริ่มตรงจุดร่วมเขต 2 จังหวัด บริเวณ  อ.ลำสนธิ  จ. ลพบุรี กับ อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา พื้นที่ต่อเนื่อง จ. ชัยภูมิ

           ทอดเป็นแนวยาวไปทาง อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี กับ อ. สีคิ้ว-อ. ปากช่อง     จ. นครราชสีมา

           แล้ว หักไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นแบ่งระหว่าง อ. ปากช่อง   จ. นครราชสีมา กับ อ. เมือง จ. นครนายก ก็สุดทิวเขา รวมยาว 120 กิโลเมตร

           ดงพญาเย็น เป็นชื่อใหม่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่ชื่อเดิมว่า ดงพญาไฟ เพราะร้อนแรงด้วยไข้ป่า

แม่น้ำชี เกิดจากเขาเสลี่ยงตาถาด เขต อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ บริเวณทิวเขาเพชรบูรณ์ ต่อเนื่องทิวเขาดงพญาเย็นทางด้านตะวันตก

  • ทิวเขาสันกำแพง ต่อเนื่องจากทิวเขาดงพญาเย็น แล้วเป็นแนวยาวไปทางทิตะวันออกเชื่อมต่อกับทิวเขาพนมดงเร็ก

           เริ่มตรงเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ. เมือง จ. นครนายก กับ อ. ปากช่อง   จ. นครราชสีมา

           ผ่าน ไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่าง จ. นครราชสีมา กับ จ. ปราจีนบุรี, จ. สระแก้ว สุดทิวเขาสันกำแพงตรงช่องตะโก ระหว่างเขต อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ กับ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว รวมยาว 200 กิโลเมตร

           แม่น้ำมูล เกิดจากเขาละมั่ง เขต อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ในทิวเขา   สันกำแพงนี้เอง

แผนที่อีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย