มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 15  ตุลาคม  2553

อภิสิทธิ์ชนเชื่อว่าตนฉลาดเหนือคนอื่น โดยเฉพาะเหนือกว่าพวกที่ไม่มีอภิสิทธิ์ เลยชอบชี้นิ้วสั่งสอน แต่ไม่สร้างสภาพแวดล้อมสั่งสมข้อมูลความรู้และรสนิยมที่ต้องใช้เวลา

พฤติกรรมอย่างนี้มีขึ้นจากวัฒนธรรมเชิงอำนาจที่ครอบงำสังคมไทยทุกซอกมุม โดยเฉพาะในหมู่กวี, นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์, ข้าราชการ, ครูบาอาจารย์, ฯลฯ ที่ต้องการมีอภิสิทธิ์, มีอำนาจ ทั้งๆทำอะไรไม่เป็น และไม่เคยทำอะไรสำเร็จ นอกจากขอเป็นกรรมการรับเบี้ยประชุม

เหตุนี้จึงเต็มไปด้วยผู้มีสุขภาพจิตบกพร่องต้องการเป็นประธานและ“กรรมการเพื่อการอ่าน”เกลื่อนกลาดเพื่ออวดฉลาดด้วยโวหารในที่ประชุมซ้ำซาก แต่ไม่ได้ทำอะไร เพราะบทสรุปการประชุม คือนัดประชุมครั้งต่อไป

ประเทศไทยมีโครงการส่งเสริมการอ่านมากราวดอกเห็ดฤดูฝน แต่ไม่ได้ผล เพราะคุณภาพยังตามไม่ทันเกาหลีใต้ (อ่านกู้ชาติ…กิมจิโมเดล โดย ธเนศน์ นุ่นมัน ใน สุดสัปดาห์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 หน้า 8-9)

“30 ปีก่อน เกาหลีใต้ยังเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนาในระดับเดียวกับประเทศไทย

แต่ในปัจจุบัน เกาหลีใต้ครองอันดับ 1 ของโลก จากผลทดสอบทักษะและความเข้าใจด้านการอ่าน

ขณะที่ไทยอยู่ลำดับ 41—”

ห้องสมุดประชาชนทั้งของ กศน. และของ กทม. เสมือน“มีร่าง แต่ร้างใจ”เพราะสะพรั่งด้วยสิ่งก่อสร้างที่ร้างคนอ่านหนังสือ

เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ จึงควรทบทวนโครงการฯที่ทำแล้วและจะทำต่อไป ให้เลือกระหว่างอ่านเป็นเล่ม กับอ่านเป็นแผ่น ดีไหม?

เช่น ทำเป็นแผ่นใบปลิว, แผ่นพับ อักษรโตๆหนาๆ ข้อความกระชับ สั้นกะทัดรัด ดึงดูดความสนใจเรื่องอะไรๆต่างๆที่สรุปมาในหน้าเดียว หรือแผ่นเดียว(2 หน้า) มีรูปถ่าย, รูปวาด, การ์ตูนประกอบ

ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” ของ กศน. ควรทำข้อมูลความรู้เป็นแผ่นปลิวเรื่องประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ

แต่เพราะใช้งบฯน้อยไป ผู้บริหารไม่ได้ผลประโยชน์ พวกเขาเลยไม่ทำ

สมาคมนักเขียน, สมาคมนักกลอน ที่มวลสมาชิกเชื่อมั่นว่ามีฝีมือเรื่องการเขียนร้อยแก้ว, ร้อยกรอง ควรพิจารณาลงมือทำเรื่องการอ่านในแนวนี้ดู แล้วพัฒนาวิธีทำหลากหลายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลทัดเทียมเกาหลีใต้

ดีกว่าตีโพยตีพายให้รัฐตั้งองค์กร, สถาบัน, ฯลฯ เพื่อตัวเองจะเป็นผู้มีอำนาจบริหารแล้วต่างก็บริหารจัดการให้ได้งานไม่เป็น นอกจากนัดประชุม

ความเป็นไทยคืออะไร? มาจากไหน? เมื่อไร? ฯลฯ ควรอธิบายให้เข้าใจก่อนเรียกร้องให้ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย