สุพรรณบุรีมีแม่น้ำสายเก่าสุด ชื่อแม่น้ำท่าว้า ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส

แม่น้ำท่าว้า คือแม่น้ำสุพรรณเดิมที่มีอยู่ก่อนแม่น้ำท่าจีน

รัชกาลที่ 5 เป็นพระองค์แรกที่เสด็จประพาสทรงสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2451 แล้วทรงมีพระราชหัตถเลขาอธิบาย มีความโดยสรุปว่าแม่น้ำท่าว้าเป็นแม่น้ำเก่า มีชื่อเรียกต่างๆกันเป็นตอนๆ แต่เป็นแม่น้ำไหลต่อลงมาจากแม่น้ำสะแกกรัง(อุทัยธานี) เข้าบึง ฉวากถึงกระเสียว ผ่านสามชุกลงไปทางเมืองอู่ทอง แล้วลงใต้ไปทางเมืองกำแพงแสน จนถึงเมืองนครปฐม (สรุปประเด็นจากหนังสือ พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. 2451)

แสดงว่าแนวแม่น้ำท่าว้า คือแนวขอบอ่าวไทยยุคดึกดำบรรพ์ที่น้ำทะเลท่วมถึงขึ้นมา ทำให้เมืองอู่ทองกับเมืองนครปฐมอยู่ใกล้ขอบอ่าวไทย หลังจากนั้นโคลนตมถึงถมทับเป็นแผ่นดินที่ราบลุ่มอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

คนตกปลาบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าว้าที่บ้านท่าว้า ไหลลงไปข้างหน้าถึงวัดพระธาตุสวนแตง

ชื่อแม่น้ำท่าว้า ได้คำ“ท่าว้า” จากชื่อบ้านท่าว้า อยู่ริมแม่น้ำเขต อ. เมือง              จ. สุพรรณฯ บริเวณที่พบ 4 สระศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นท่าเสด็จ เนื่องจากรัชกาลที่ 5 เสด็จฯมาที่ 4 สระนี้

ว้า กร่อนจากชื่อชาติพันธุ์คนพวกหนึ่งว่าละว้า อยู่ในตระกูลมอญ-เขมร คำนี้พบในกล้วยน้ำว้า หมายถึง กล้วยของพวกละว้า เป็นพืชพื้นเมือง

พวกละว้ากับกะเหรี่ยงมีทั่วไปทางเขตตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน จนถึงป่าดงทิวเขาเขตกาญจนบุรี มีพยานอยู่ในนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ แต่งเป็นโคลงในแผ่นดินรัชกาลที่ 3 มีละว้ากะเหรี่ยงเต็มไป

ชาวบ้านแต่ก่อนไม่เรียกแม่น้ำลำคลองชื่อเดียวกันทั้งสายตั้งแต่ต้นน้ำจนปากน้ำ แต่เรียกเป็นตอนๆตามชื่อหมู่บ้านตำบลที่ไหลผ่าน (มีรายละเอียดอยู่ในบทความเรื่องเมืองอู่ทอง ของ มานิต วัลลิโภดม พิมพ์ในหนังสือโบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2509 หน้า 71-101 มีแผนที่สังเขปแสดงแม่น้ำจระเข้สามพันและแม่น้ำท่าว้า แทรกประกอบด้วย อ่านได้ใน www.sujitwongthes.com)

ลำน้ำบ้านพลับ ในขุนช้างขุนแผนตอนพานางวันทองหนี อยู่ระหว่างบ้านไผ่แปลกแม่กับบ้านยี่แส ก็เป็นชื่อหนึ่งของแม่น้ำท่าว้าที่ไหลผ่านบ้านพลับ

และควรอยู่ไม่ไกลย่านวัดพระธาตุสวนแตง ที่ท่านบรรหาร ศิลปอาชา กับท่านขรรค์ชัย บุนปาน ร่วมกันเชิญนภศูลขึ้นประดิษฐานบนยอดพระปรางค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมานั่นแหละ

แม่น้ำท่าว้า ที่ท่าเสด็จ ใกล้แหล่งสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯ

แม่น้ำท่าว้าขณะนี้มีปัญหาแล้ว เพราะบางตอนตื้นเขินมีผักตบเต็มแน่นโดยเฉพาะช่วงใกล้วัดพระธาตุสวนแตงทั้งด้านเหนือและด้านใต้

ท้องถิ่นเมืองสุพรรณควรร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งสาย แล้วยกย่องเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชาวสุพรรณบุรีทุกวันนี้และในอนาคต