มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันพุธที่  6  ตุลาคม  2553

ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง พานางวันทองขี่ม้าสีหมอกหนีไปเขาพระ เมืองอู่ทอง          ไปเส้นทางไหน?

เส้นทางม้าสีหมอกจากเมืองสุพรรณ ลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีกลอนเสภาบอกว่า

ดาวน์โหลด