มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันอังคารที่  5  ตุลาคม  2553

เมื่อขึ้นเรือนขุนช้างแล้วพาวันทองขึ้นม้าสีหมอก “ซ้อนหลัง” ขุนแผนควบไป “ยิ้มหยอกศอกสะกิด”นมวันทองไปด้วยบนหลังม้า

บทเสภาบอกว่าออกจากเรือนขุนช้างไปทางทิศใต้เมืองสุพรรณบุรี เข้าท้องนา(เขต อ. บางปลาม้า) ผ่านลำน้ำบ้านพลับ ไปตำบลยุ้งทะลาย(เขต  อ. อู่ทอง) ถึงเขาพระตอนใกล้สว่าง พระจันทร์ลงต่ำแล้ว มีเสภาว่า

ดาวน์โหลด