ภาพชุด โบราณสถานคอกช้างดิน – คูเมืองอู่ทอง – วัดเขาทำเทียม จ.สุพรรณบุรี

ถ่ายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553

โดย เจนจิรา เบญจพงศ์

 

ดาวน์โหลด 1 2 3