Download PDF

ภาพชุด วัดพระรูป – คลองมโนราห์ (แม่น้ำท่าคอย)

– แม่น้ำจรเข้สามพัน ที่บ้านยางลาว จ.สุพรรณบุรี

ถ่ายเมื่อ 27 สิงหาคม 2553

โดย เจนจิรา เบญจพงศ์

ดาวน์โหลด 1 2 3