มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่  1 ตุลาคม  2553

หลังเสร็จพิธีอัญเชิญนภศูลขึ้นประดิษฐานยอดพระปรางค์วัดพระธาตุสวนแตง สุพรรณฯ เมื่อตอนบ่ายวันเสาร์ที่ 25 กันยายน ก็พากันไปเขาพระ, กับเขาทำเทียม              อยู่นอกเมืองอู่ทองทางตะวันตก ใน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

เขาพระ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่ยุคแรกๆ ราว 2,000 ปีมาแล้ว มีสถูปยุคทวารวดีองค์หนึ่งอยู่บนลานเขา

ดาวน์โหลด