มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4  ตุลาคม  2553

พิธีอัญเชิญนภศูลประดิษฐานบนยอดพระปรางค์ วัดพระธาตุสวนแตง สุพรรณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา มีเสียงฆ้อง ก้องกังวานไกลไปทั่ว          ดินฟ้า

มีทั้งเสียงฆ้องวงจากปี่พาทย์ของกรมศิลปากร และเสียงฆ้องชัยของพราหมณ์สำนักพระราชวัง ทำให้ขลังและศักดิ์สิทธิ์นัก

ดาวน์โหลด