มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันอังคารที่ 28  กันยายน 2553

รัตนมาลา เป็นหนังสือพจนานุกรมแสดงความหมาย สมัย และที่มาของโบราณิกศัพท์ หนา 987 หน้า

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นิยะดา เหล่าสุนทร

พอเห็นหนังสือเป็นเล่มก็อยากกราบก้มประนมกรทั้งสองลงบนเล่มหนังสือ กับลงตรงหน้าผู้มีความเพียรทำงานมหัศจรรย์ แล้วขับลำนำคำทวาทศมาสโคลงดั้นบทท้าย สมเป็นรัตนมาลาของภาษาและวรรณคดีไทย ว่าดาวน์โหลด