มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันพฤหัสบดีที่   2    กันยายน   พ.ศ. 2553

ลักษณะ“ความเป็นไทย” มีอย่างไร? มาจากไหน? ยังไม่มีใครอธิบาย แล้วบริหารจัดการคำอธิบายให้เป็นที่ยอมรับทั่วไปได้สำเร็จ

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) อยากเผยแพร่ความรู้เรื่องวัฒนธรรม“ไทย”ผ่านสื่อต่างๆให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายๆ เช่น มารยาทไทย, อาหารไทย, การแต่งกายแบบไทย, ศิลปะการต่อสู้แบบไทย, ฯลฯ เป็นแนวคิดดี (โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 หน้า A4) แต่จะจัดสรรงบฯราว 100 ล้านบาท ทำหนัง เช่น สี่แผ่นดิน, นายขนมต้ม ยังไม่ดี

Ms Word
fluoxetine and adderall viagra sublingual 100mg d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);