มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 16  กันยายน 2553

ชาวเล—มอแกน ทางทะเลอันดามัน ต้องใช้เรือล้าหลังดำปลิงหาปลา ทำมาหากินตามยถากรรมของคนมีเทคโนโลยีต่ำ และไม่มีทุนเลย ก็เพื่อเอาชีวิตรอดจากอดตาย

ไม่เกี่ยวกับรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมพื้นบ้านใดๆของใครทั้งนั้น เป็นเรื่องเอาชีวิตรอดล้วนๆ

แต่คนเมืองทั่วไปมักเข้าใจหรือทำให้เข้าใจว่าชาวมอแกนที่เกาะสุรินทร์ จ. พังงา “ยังพยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการดำน้ำหาปลา และจับปลิงทะเลไปขาย รวมทั้งการสร้างเรือที่ชื่อว่าก่าบาง—” (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 หน้า 1)Ms Word