มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 27  กันยายน 2553

รัฐมนตรีฯวัฒนธรรม สั่งข้าราชการปรับภาพลักษณ์กระทรวงให้ทันสมัย (มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 หน้า 22)

แรกสุดตัวรัฐมนตรีต้องมีวิถีคิดทันสมัยเสียก่อน ด้วยคำขวัญว่า “รู้เขา รู้เรา           รู้โลก” แล้วรู้ความหมายแท้จริงของคำว่าวัฒนธรรม ไม่ใช่รู้จากท่องจำตำราล้าหลังคลั่งชาติ

วัฒนธรรม เป็นคำใหม่ที่เพิ่งผูกขึ้นไม่กี่ปีมานี้เอง โดยถ่ายถอดจากคำสากลโลกว่า culture คำนี้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อธิบายว่าหมายถึงวิถีชีวิตของผู้คนทั้งหลาย  ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ แล้วต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เมื่อพูดคำว่าวัฒนธรรม หรือ culture จบลงไป วัฒนธรรม หรือ culture ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้ว

แต่ผู้บริหารและข้าราชการผู้มีอำนาจทุกระดับของกระทรวงวัฒนธรรม ยกวัฒนธรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว แล้วไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงมิได้

ดาวน์โหลด