มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันศุกร์ที่   3   กันยายน   พ.ศ. 2553

สุวรรณภูมิ, สุพรรณบุรี,

ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม มาจากไหน?

Ms Word