มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันพุธที่  29  กันยายน 2553

ภาษาและวรรณคดีต้องไปด้วยกัน อยู่ด้วยกัน แยกกันไม่ได้ ถ้าใครจับแยกก็บ้าอำนาจ ไม่ประสีประสาทั้งภาษาและวรรณคดี แต่อยากมีอำนาจบ้าๆ

เช่นเดียวกัน ใครบอกว่าภาษาและวรรณคดีไม่เกี่ยวข้องกับสังคมและการเมือง ก็“ประสาท” ไม่ประสีประสาทั้งวรรณคดีตะวันตกและตะวันออก แต่อยากอวดว่าเรียนจบจากเมืองฝรั่ง แต่ได้ความรู้อย่างฝรั่งขี้นก

ในภาษามีสังคม แต่ครูสอนภาษาไทยต่างหากทำให้สังคมหายไปจากภาษา ขณะเดียวกันครูสอนสังคมก็ทำให้ภาษาหายไปจากสังคม ขนมพอสมน้ำยา

ผมยังเพลิดเพลินเจริญใจกับรัตนมาลา ของอาจารย์นิยะดา เหล่าสุนทร จะขอยกบางคำและบางความหมายมาดังนี้

ดาวน์โหลด