มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2553

มีผู้อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุวรรณภูมิ (เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี, โดยเฉพาะราชการส่วนต่างๆของอำเภออู่ทอง สุพรรณฯ) ว่ามีที่มาต่อเนื่องยาวนานอย่างไร?

แต่สถาบันมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องเรื่องสุวรรณภูมิ ไม่รู้จักและไม่เข้าใจวิธี“แบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะ” เลยทำไม่ได้ แล้วไม่พยายามทำ เพราะไม่อยากขยัน

ผู้อยากรู้เหล่านั้นสอบถามแหล่งข้อมูลความรู้ที่จะไปหาได้ไม่ยากนัก ผมจนปัญญาจะแนะนำได้ เพราะรู้ดีว่าแหล่งข้อมูลความรู้อยู่ในอำนาจ“แดนสนธยา”ของ        ผู้เป็นเจ้าของ“วัฒนธรรมข้อมูล” (ตามคำอธิบายของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนสุดสัปดาห์) ซึ่งยากมากๆที่จะเข้าถึง

ผมจึงตะเกียกตะกายขอให้คณะทำงานประวัติศาสตร์ไทยสังเขป(ฉบับมติชน) ช่วยหามาขึ้นเว็บไซต์ www.sujitwongthes.com ส่วนสุวรรณภูมิ

กรุณาเปิดใช้งานได้ตามสบาย ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ล่าสุด ผมเพิ่มข้อมูลความรู้“หายาก”จากหนังสือโบราณวิทยาเรื่องเมือง อู่ทอง รวมบทความวิชาการเกี่ยวกับเมืองอู่ทองของกรมศิลปากร รวบรวมจัดพิมพ์เนื่องในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 มีทั้งหมด 15 เรื่อง เช่น

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับแรมเมืองอู่ทองและทรงบวงสรวงอดีตมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2456, เมืองอู่ทองและความสำคัญของเมืองอู่ทอง ในประวัติศาสตร์ไทย ของ ศาสตราจารย์ช็อง บัวเซอลีเยร์ โดย น.ส. อุไรศรี วรศะริน แปล,เรื่องเมืองอู่ทอง จาก นิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, เรื่องก่อนประวัติศาสตร์ที่อำเภออู่ทองและลูกปัดที่เมืองเก่าอู่ทอง โดย นายชิน อยู่ดี, ประติมากรรมพื้นบ้านของอู่ทอง โดย นายเขียน ยิ้มศิริ, เมืองอู่ทอง โดย นายมานิต วัลลิโภดม, ประวัติสังเขป ขุนแผน ขุนช้าง และวันทอง โดย นายธนิต อยู่โพธิ์ เรียบเรียงจาก บทเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน, ฯลฯ

นอกจากนั้นยังมีรวมบทความชุดประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ ของครูบาอาจารย์หลายท่าน เช่น รัฐสุพรรณภูมิในเอกสารจีนเรียกรัฐเจนลีฟู, ฯลฯ

แต่ที่สำคัญมากคือ เจ้านครอินทร์แห่งเมืองสุพรรณบุรี ผู้สถาปนา“ราชอาณาจักรสยาม”แห่งแรกที่กรุงศรีอยุธยา เจ้านครอินทร์องค์นี้เองคือพระร่วงไปเมืองจีน แล้วได้ช่างจีนมาทำเครื่องสังคโลกที่สุโขทัย หลังจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับเจิ้งเหอ แม่ทัพขันที“ซำปอกง” แต่ไม่มีในตำราประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีและไม่มีในพิพิธภัณฑ์ สุพรรณบุรี

ใครข้องใจที่ผมเคยบอกบ่อยๆว่า “เหน่อ” คือสำเนียงหลวงกรุงศรีอยุธยาและเป็นสำเนียงเจรจาโขน ก็ขอให้อ่านพยานหลักฐานทางวิชาการได้ในเว็บไซต์นี้

กองเรือมหาสมบัติสมุทรยาตราแห่งจักรพรรดิมังกร คือกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชนชาติจีนและของโลก ภายใต้การนำของผู้บัญชาการกองเรือคือ แม่ทัพขันทีเจิ้งเหอ ได้สร้างตำนานวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในการออกสมุทรยาตราถึง 7 ครั้ง ท่องไปกว่า 30 ประเทศ ในอุษาคเนย์, อินเดีย, อาหรับ, และแอฟริกา

มีครั้งหนึ่ง เจิ้งเหอคุมกองเรือมาจอดในอ่าวสยาม ด้วยเหตุผลทางการเมือง เพื่อกดดันราชวงศ์เดิม แล้วสถาปนากษัตริย์จากรัฐสุพรรณภูมิยึดครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา

แต่น่าประหลาดที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีในตำราประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี และไม่มีในพิพิธภัณฑ์ จ. สุพรรณบุรี