มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 24  กันยายน 2553

พระพิราพ “พ่อแก่”นาฏศิลป์และดนตรีการ ไม่ใช่ยักษ์เฝ้าสวน แต่เป็นพระอีศวร

เหตุที่มีข้อความยกมานี้ เพราะแต่ไหนแต่ไรไม่น้อยกว่า 50 ปีมาแล้ว บรรดา“ศิลปิน”ทางนาฏศิลป์และดนตรีไทย ทั้งในสถาบันราชการและในคนทั่วไปที่ใฝ่ใจด้านนี้ มักพูดจาตรงกันว่า“พระพิราพเป็นยักษ์เฝ้าสวน” แล้วก็จบแค่นี้ ไม่มีคำอธิบายอะไรอีก ไม่มีแม้จะบอกว่าสวนของใคร?

นักวิชาการในทางราชการ นับแต่นั้นจนบัดนี้ไม่มีใครศึกษาค้นคว้า นอกจาก“ท่องจำ”ตกทอดว่า“พระพิราพเป็นยักษ์เฝ้าสวน” แต่บอกไม่ได้ว่าสวนของใคร? ทำไมต้องเฝ้า? ฯลฯ

ราว พ.ศ. 2518 อาจารย์มัทนี รัตนิน ไม่ใช่“ศิลปิน”ทางนาฏศิลป์และดนตรีไทยในทางราชการ แต่สอนละครฝรั่งอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยแล้วอธิบายเป็นครั้งแรกว่า พระพิราพ คือ พระไภรวะ หมายถึง พระอีศวร ปางดุร้าย

แต่ไม่ได้อธิบายว่าแล้วเหตุใดพระพิราพจึงมาเป็น“พ่อแก่” ครูผู้ยิ่งใหญ่ของละครและดนตรีไทยในสยามประเทศไทย

ครั้น พ.ศ. 2522 ครูประพันธ์ สุคนธะชาติ (อดีตคนพากย์และเจรจาโขน กรมศิลปากร แต่ลาออกจากราชการ เมื่อ พ.ศ. 2519) ลงทุนเองพิมพ์หนังสือแจกเรื่องพระ พิราพ รวบรวมข้อมูลและความรู้เกร็ดเกี่ยวกับพระพิราพ

ดาวน์โหลด