มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  30  กันยายน 2553

เสียงปี่พาทย์ฆ้องวงเพลงหน้าพาทย์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลพิธีอัญเชิญนภศูลประดิษฐานบนยอดปรางค์พระธาตุสวนแตงที่สุพรรณฯ

วัดพระธาตุ ต. ศาลาขาว อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี อยู่ริมถนนมาลัยแมนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดป่าเลไลยก์และของตัวจังหวัดสุพรรณฯ อยู่ใกล้ ต. สวนแตง         อันเป็นชื่อรู้กันกว้างขวางกว่าศาลาขาว คนแต่ก่อนจึงมักเรียกชื่อวัดว่า วัดพระธาตุสวนแตง

วัดนี้มีพระปรางค์เป็นประธาน ควรสร้างขึ้นช่วงเรือน พ.ศ. 1900 ยุคสมเด็จพระนครินทราชาธิราช หรือเจ้านครอินทร์ กษัตริย์เมืองสุพรรณฯ ที่เสด็จไปครองอยุธยาแล้วสร้างสรรค์เป็น“ราชอาณาจักรสยามแห่งแรก”

ดาวน์โหลด