มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553

ข้อมูลความรู้ของฝรั่ง มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ครูบาอาจารย์อธิบายว่าราชสำนักสยามได้สถาปนาตนเองเป็นคลังข้อมูลอันใหญ่สุดและเด่นสุดของข้อมูลความรู้ของฝรั่ง แล้วใช้เป็นฐานอำนาจทางการเมืองการปกครองในสยามสืบมาจนเป็นประเทศไทย

Ms Word