มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553

สังคมไทยไม่มีประวัติศาสตร์สังคม จึงไม่เข้าใจท้องถิ่นภาคต่างๆ คือ เหนือ, อีสาน, และใต้ แม้ภาคกลางที่อวดว่าเป็นมาตรฐานความเป็นไทย ก็ไม่ค่อยเข้าใจ            สักเท่าไร

แต่ในบรรดาท้องถิ่นทั้งหมดแล้ว ภาคใต้จะอยู่ห่างไกลความรับรู้มากสุดของสังคมไทย แม้กระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ผ่านมาจะ“ไร้เดียงสา”เกี่ยวกับภาคใต้           แล้วพยายาม“สร้างภาพ”ลงไปทางใต้ แต่ไม่มีคำอธิบายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้        แม้ที่มีก็ลอกกากตำราโบราณอย่างงมงายฟูมฟายเรื่อง“ศรีวิชัย” แต่มะงุมมะงาหราแบบอาณานิคมฝรั่งเศสเจ้าเมืองขึ้น แล้วหาพยานหลักฐานไม่ได้

คนใต้พูดภาษาไทย(ในตระกูลภาษาไทย-ลาว) แต่เป็นภาษาไทยสำเนียงใต้ (คนทั่วไปมักบอกว่า“ภาษาใต้”)

ภาษาไทยสำเนียงใต้ มีแหล่งเก่าแก่ราว 3,000 ปีมาแล้ว อยู่มณฑล          กวางสี(ติดกับกวางตุ้ง)ทางภาคใต้ของจีน เรียกสำเนียงจ้วงของชาวจ้วง คนพื้นเมืองดั้งเดิมพูดตระกูลภาษาไทย-ลาว (ผมเคยเขียนอธิบายละเอียดไว้ในหนังสือคนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2537)

คนใต้(ส่วนมาก) เข้าสู่เศรษฐกิจตลาดก่อนคนภาคอื่นๆ อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ อธิบายขยายความว่าเพราะเศรษฐกิจภาคใต้ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนในตลาดสูงกว่าคนในภาคอื่นๆ เนื่องจากข้อจำกัดทางภูมิประเทศมีพื้นที่ราบน้อย แล้วมีป่าดงดิบที่ยากแก่การก่น(โค่น)สร้างไร่นา (ทองแดงแรงฤทธิ์ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2553)

คนใต้“หัวหมอ”, เจ้าปัญญารู้เท่าทันคน, ช่างเจรจา, เถียงไม่ตกฟาก, และรักพวกพ้อง“ท้องถิ่นนิยม”, ฯลฯ อาจารย์นิธิเคยอธิบายไว้แล้วว่ามีเหตุจากเศรษฐกิจตลาด และสำนึกปัจเจก เพราะ

“ตลาดคือการต่อรอง และการต่อรองทำให้คนใต้พัฒนาอำนาจในการพูดขึ้น เพราะ(การพูด) เป็นเครื่องมือต่อรองเพียงอย่างเดียวที่ตลาดโบราณอย่างนี้จะมีให้—” และสำนึกปัจเจก(ที่มาจากลักษณะการตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานกระจายออก) ก็ต้องอาศัยการต่อรองที่มีการพูดเป็นเครื่องมือ

เศรษฐกิจตลาดของภาคใต้มีเหตุจากภูมิศาสตร์ที่ยื่นยาวเป็นดินแดนคาบสมุทรแหลมทองของ“สุวรรณภูมิ”บนเส้นทาง“การค้าโลก” ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย(ทางฝั่งตะวันตก) กับมหาสมุทรแปซิฟิก(ทางฝั่งตะวันออก) ส่งผลให้เกิดรัฐต่างๆมากมาย กระทั่งมีพัฒนาการเป็นกรุงศรีอยุธยา

กระทรวงวัฒนธรรมไม่เคยอธิบายให้สังคมไทยรู้เรื่องเหล่านี้ นับประสาอะไรจะไปรู้ประวัติศาสตร์สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะผู้บริหารกระทรวงสร้างภาพฟูมฟายอยู่กับข้อมูลหลวง“ลวง”สังคมไทย จึงเอางบประมาณไปพิมพ์หนังสือข้อมูลลวงดีกว่าพิมพ์หนังสือความรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีท้องถิ่นสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภูเก็ตมาจากไหน? รัฐบาลไทยไม่อยากรู้         แต่อยาก“ขาย” (ภูเก็ตภูมิ เล่มใหม่ วางขายแล้ว)