มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันrพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553

สังคมไทยถูกข้อมูลหลวงสร้าง“ภาพลวง”ให้หลงลงทุนทางวัฒนธรรม             ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

“บ้านโปรตุเกส” เป็นชุมชนชาวโปรตุเกสยุคอยุธยา มีแหล่งฝังศพพบโครงกระดูกราว 200 โครง นักโบราณคดีกรมศิลปากรขุดค้นแล้วทำอาคารคลุมโครงกระดูกทั้งหมดไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก นอกเกาะเมืองลงไปทางใต้

Ms Word