มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันศุกร์ที่  20  สิงหาคม   พ.ศ. 2553

“สุวรรณภูมิ” เป็นต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทย ไม่ได้เป็นแค่รากเหง้านามชื่อของรัฐสุพรรณภูมิและเมืองสุพรรณบุรี ของจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น

เมืองอู่ทอง ที่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณฯ จึงควรเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญมากของประวัติศาสตร์ไทย เพราะมีหลักฐานมากมายยืนยันว่าเมืองอู่ทองเป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของยุคสุวรรณภูมิ ก่อนมีเมืองนครชัยศรี(พระปฐมเจดีย์ นครปฐม)

ประวัติศาสตร์ไทยที่บอกว่าบรรพชนคนไทยมีแหล่งกำเนิดอยู่เทือกเขาอัลไตและน่านเจ้า แล้วถูกจีนรุกรานต้อง“อพยพ”หนีลงมาสถาปนา“สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย” ล้วนรู้กันทั่วไปว่าเป็นประวัติศาสตร์โกหก“ยกเมฆ”ทั้งดุ้น

แท้จริงแล้วความเป็นมาของดินแดนและผู้คนที่เรียกว่า“ไทย” ล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความเป็นมาของดินแดนและผู้คนสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์อย่างแยกจากกันมิได้

ฉะนั้น ประวัติศาสตร์ไทยก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประวัติศาสตร์สุวรรณภูมินั่นเอง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสุวรรณภูมิ เป็นต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทย

สุวรรณภูมิเป็นทั้งชื่อดินแดนและชื่อยุคสมัย แต่ไม่เคยมี“อาณาจักรสุวรรณภูมิ”ตามตำราของราชการ และตามความเข้าใจของคนทั่วไปที่ถูกครอบงำจากตำราราชการ

ดินแดน หมายถึงบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่ของอุษาคเนย์ มี มาเลเซีย, พม่า,  ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ไทย แต่สมัยโบราณราว 2,000 ปีมาแล้ว มีขอบเขตกว้างขวางถึงยูนนาน, กวางสี, กวางตุ้งในจีน

ยุคสมัย หมายถึงยุคสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ถึงราว พ.ศ. 1000 หลังจากนั้นเข้าสู่ยุคทวารวดี

จังหวัดสุพรรณบุรีกำลังฟื้นฟูบูรณะเมืองอู่ทอง-สุวรรณภูมิ ผมเคยเขียนรายงานไว้หลายเดือนมาแล้ว

ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งไปเยี่ยมยามคูน้ำคันดินเมืองอู่ทองที่ขุดลอกแล้วเกือบรอบเหมือนยุคเริ่มแรกเป็นบ้านเมืองราว 2,000-1,500 ปีมาแล้ว มีน้ำหล่อเลี้ยงดูร่มเย็นทีเดียว ถ้าปลูกต้นไม้เพิ่มบนคันดินสองข้าง อีกไม่กี่ปีก็ร่มรื่นเป็นสุดยอดของการรักษาเมืองโบราณแสนรื่นรมย์

งานก้าวหน้ารวดเร็วเกือบสำเร็จ 100% อย่างนี้ ควรลงมือทำ PR แบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะได้แล้ว โดยจังหวัดสุพรรณบุรีกับอำเภออู่ทองลงมือทำดังนี้

  1. คณะทำงานแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะเรื่องสุวรรณภูมิ หามาจาก “มืออาชีพ”ทั้งในท้องถิ่น และจากกรุงเทพฯ ทั้งราชการและเอกชน
  2. สื่อสากล เทคโนโลยีเข้าถึงคนหลากหลายและจำนวนมากอย่างง่ายๆ  เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, อินเตอร์เน็ต, ดีวีดี-วีซีดี, และอื่นๆอีกมาก สื่อสากลเหล่านี้มีประโยชน์ทางการศึกษาอย่างมหาศาล ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสถาบันการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

ถ้าเอางบฯการแสดง แสง สี เสียง ไปทำสื่อสากล จะได้ผลและมีประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่ากันหลายเท่าจนเทียบกันไม่ได้

  1. สถาบันสุวรรณภูมิ(คนละอย่างกับศูนย์สุวรรณภูมิศึกษาของกรมศิลปากร) ทำหน้าที่ค้นคว้า, ศึกษา, วิจัย, รวบรวมและเรียบเรียง update  ข้อมูลความรู้เชิงสากล เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ยุคสุวรรณภูมิ และสืบเนื่อง เพื่อป้อนสื่อสากลสม่ำเสมอตลอดไป ผ่านเว็บไซต์สถาบันสุวรรณภูมิ แล้วพัฒนาให้ง่ายๆ เป็นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนยาวนาน

แนวคิด“กระแสหลัก”เรื่องสุวรรณภูมิ ที่นักวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีใช้งานในมหาวิทยาลัยและในกรมศิลปากร ล้วนคร่ำครึคร่ำคร่าล้าหลังราว 100 ปี แล้วเป็นปฏิปักษ์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ส่วนแนวคิดตรงข้าม“กระแสหลัก”มีทั่วไปในสถาบันอื่นๆ ล้วนสอดคล้องกับพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีจริงอยู่ทั่วสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์

ฉะนั้นอำเภออู่ทองและจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ควรจมปลักกับวิถีคร่ำครึคร่ำคร่าล้าหลัง

คูน้ำคันดินเมืองอู่ทอง (อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี) ที่ฟื้นฟูบูรณะขุดลอกเกือบรอบเมืองสมบูรณ์แล้ว ภาพนี้ด้านตะวันตกที่เคยรกชัฏเป็นป่าดงและชุมชนแออัด (ภาพล่าสุดโดยเจนจิรา เบญจพงศ์ เมื่อ 13 สิงหาคม 2553)