มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันอังคารที่  24  สิงหาคม   พ.ศ. 2553 “ประชาคมอาเซียน” จะสำเร็จได้จริงก็ต่อเมื่อทุกประเทศชำระประวัติศาสตร์แห่งชาติของตนให้มีลักษณะประวัติศาสตร์รัฐประชาชาติ แล้วปัญหาประเภทปราสาทพระวิหารก็จะลดความรุนแรงลงเองจนไม่มีอีกต่อไป Ms Word