มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันพุธที่  4  สิงหาคม   พ.ศ. 2553

“เครือข่ายคนรักอยุธยา” เป็นองค์กรภาคประชาชนใน จ. พระนครศรีอยุธยา จะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณของกรมศิลปากร ในการปรับปรุงโบราณสถานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มรดกโลกอยุธยาอย่างละเอียด จะได้รู้ว่าใช้งบประมาณคุ้มค่ากับที่ได้รับหรือไม่ (X-cite ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553          หน้า 4)

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ต้องประกาศสนับสนุน แล้วให้ความร่วมมือองค์กรภาคประชาชนในลักษณะนี้ให้มีทั่วประเทศยิ่งดี ควรทำซีดีเพลงอยุธยาเมืองเก่าแจกจ่ายสาธารณะทั้งจังหวัด เพราะงานด้านวัฒนธรรมเป็น “งานพระคุณ” ไม่ใช่ “งานพระเดช”ที่ลุแก่อำนาจ

แต่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่นักโบราณคดีจำนวนหนึ่งของกรมศิลปากร ไม่เข้าใจ “งานพระคุณ”ที่ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นทุกหัวระแหง จึงหลงทางไปสู่“งานพระเดช”ลุแก่อำนาจ ฟาดงวงฟาดงาใส่เครือข่าย เช่น สื่อมวลชนที่เสนอข่าวไม่ได้ตามต้องการ ฯลฯ

ถ้านักโบราณคดีในกรมศิลปากรที่อยุธยา ประพฤติอย่างนี้จริง ก็สมควรที่ “เครือข่ายคนรักอยุธยา” ต้องสำรวจตรวจสอบการใช้งบประมาณให้หนักและละเอียดถี่ถ้วนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผิดปกติระหว่างนักโบราณคดีกับผู้รับเหมางานโบราณคดี ตั้งแต่ระดับเจ้ากรมลงไปถึงสำนักต่างๆทีเดียว เพราะมีพิรุธมานานมากแล้ว

มีข่าวอีกว่ารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายให้พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัย คนจะได้เข้าพิพิธภัณฑ์มากขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนรักโบราณวัตถุสถานด้วย (มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 หน้า 23)

ให้ข่าวสื่ออย่างนี้เรียกว่าตีปี๊บสร้างภาพ ถือเป็นงานประเพณีของรัฐมนตรีใหม่ ต้องผ่านพิธีกรรมประกาศตนต่อสาธารณะมีใจความเหมือนอย่างนี้ทุกคน แล้วไม่เคยทำสำเร็จสักคน

โลกนี้ไม่มีอะไรใหม่ พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว เพราะลืม

ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์              0 5394 3572, 0 5394 3592, 0 5394 3593 โทรสาร 0 5321 9245, 0 5389 2464 อีเมล์ wsc@chiangmai.ac.th เว็บไซต์ http://www.soc.cmu.ac.th/wsc/