มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันพฤหัสบดีที่  19  สิงหาคม   พ.ศ. 2553

กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมต่างมีหน่วยงาน“ฝ่ายเผยแพร่”ของใครของมัน แต่ทำงานเหมือนกันทั้งสองแห่ง คือเผยแพร่กิจกรรมของ“นาย”เป็นหลักสำคัญสูงสุด

ส่วนแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะไม่อยู่ในสำนึก ถ้าจะมีนานทีปีครั้งบ้างก็ด้วยความจำเป็นจำใจที่หลีกเลี่ยงมิได้ แต่ไม่ได้อยากทำ

ฉะนั้น กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์โบราณคดีจึงไม่เคยแบ่งปันเผยแพร่ความรู้เรื่อง“สุวรรณภูมิ”สู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

ครูบาอาจารย์ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องสุวรรณภูมิ ทั้งๆจะเป็น“เครื่องมือ”มีประสิทธิภาพมากให้เข้าใจประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ แล้วผลักดันให้เกิดสันติภาพถาวรในภูมิภาค

น่าสมเพชเมื่อนักวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีจำนวนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษาของกรมศิลปากร “สำคัญผิด”คิดว่าได้ทำงานแบ่งปันเผยแพร่ความรู้เรื่องสุวรรณภูมิสู่สาธารณะสม่ำเสมอแล้ว

ขอบอกให้รู้ว่า ถ้าพิจารณาอย่างสามัญชนในสากลโลกแล้ว นับแต่หลัง พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา นักวิชาการโบราณคดีทุกสังกัด“ยังไม่ได้ทำ” และ“ยังไม่เคยทำ”

ที่คิดว่าทำเป็นเรื่อง“สำคัญผิด”ของพวกกบในกะลาที่พบปะสนทนาพวกเดียวกันเองอย่าง“คับแคบ”แบบ“อาณานิคม”ในวงเหล้าเล็กๆ หรือถ้าจะพิมพ์หนังสือประเภท“นำชม”ของเก่าที่สะสมสืบต่อกันมา ก็ลอกๆสืบต่อกันมาผิดๆถูกๆแล้วก็กองพะเนินเทินทึกในห้องเก็บของ เพราะไม่ได้เผยแพร่ เลยไม่มีใครรู้ ไม่มีคนอ่าน ถึงอ่านก็ไม่รู้เรื่อง เพราะ“ไม่เป็นภาษาคน”

อย่างนี้เองก็ทึกทักกันเองว่าแบ่งปันเผยแพร่ฯ แต่สังคมไทยไม่เคยพบ ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน แม้คนสุพรรณฯก็ไม่รู้จักกิจกรรมวิชาความรู้อย่างนี้

รัฐบาลไทยลงทุนนับแสนๆล้านบาท (คอร์รัปชั่นเสียหมื่นๆล้านบาท) สร้างสนามบินสุวรรณภูมิระดับโลก แต่ยังไม่เคยแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ อธิบายความหมายชื่อสนามบิน“สุวรรณภูมิ” ว่าคืออะไร? หมายถึงอะไร? ทำไมต้องชื่อนี้? เกี่ยวข้องยังไงกับดินแดนสุวรรณภูมิในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์และในประวัติศาสตร์การค้าโลก? ฯลฯ

และเกี่ยวข้องยังไงกับเมืองอู่ทองที่สุพรรณบุรี?

อำเภออู่ทองและจังหวัดสุพรรณบุรีคงหวังยากมากๆจะให้หน่วยงานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีทำงานสุวรรณภูมิศึกษา เพื่อแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ให้สังคมไทยรับรู้ว่า สุวรรณภูมิเป็นต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทย แล้วมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่เมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี

ทางแก้ไขเบื้องต้นต้อง“ทำเอง” ทำอย่างง่ายๆสบายๆ ไม่ต้องดัดจริตเป็นนักวิชาการบางประเภทที่โกหกตัวเอง แต่แท้จริงมีกำพืดเป็นแค่“อาณานิคมฝรั่งเศส” แล้วทำตัวเป็นแมงป่อง“ชูแต่หางเองอ้า อวดอ้างฤทธี”

แผนที่อุษาทวีป ที่ระบุชื่อ Regio Aurea เป็นภาษาละติน แปลว่าแผ่นดินทอง หรือสุวรรณภูมิ ในตำแหน่งตรงกับพื้นที่บริเวณประเทศไทยและเพื่อนบ้านในปัจจุบัน วาดโดย Sebastian Munster ชาวเยอรมัน เมื่อปี พ.ศ. 2087 (คำอธิบายและรูปแผนที่ได้ความกรุณาจาก  ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช)