หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดี ที่  1  กรกฎาคม  2553

“ก่อนยุคพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยา เคยมีโรคระบาดครั้งใหญ่ ผู้คนล้มตายเกือบหมดเมือง”Ž เป็นคำบอกเล่าของชาวเมืองอยุธยา ราว พ.ศ. 2176-2185 ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง

คำบอกเล่าของชาวเมืองอยุธยาเรื่องนี้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหนังสือ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ วัน วลิต พ.ศ. 2182 แต่อยู่ในรูปตำนาน, นิทาน, คำบอกเล่า มีสัญลักษณ์โรคระบาดเป็น“น้ำลาย”Žของมังกร หรือนาค


เริ่มตั้งแต่พระเจ้าอู่ทอง มีพระนามเดิมว่า “เจ้าอู่Ž” เป็นโอรสจักรพรรดิจีน               ถูกเนรเทศทางทะเลเพราะนิสัยไม่ดีทำความชั่วร้ายแรง สำเภาไปถึงเมืองปัตตานี แล้วย้ายไปอยู่เมืองต่างๆที่อยู่ชายทะเล เช่น เมืองนครศรีธรรมราช, เมืองกุยบุรี(ประจวบฯ), เมืองเพชรบุรี, เมืองบางกอก(กรุงเทพฯ) ท้ายที่สุดมาปราบ “โรคระบาด”Ž แล้วสร้าง กรุงศรีอยุธยา

จะคัดพงศาวดารฯ วัน วลิต เฉพาะตอนปราบโรคระบาดมา(จัดย่อหน้าใหม่ให้อ่านสะดวก) ดังนี้

ขณะนั้นพระองค์Œได้ทรงทราบข่าวเกี่ยวกับเกาะซึ่งจะเป็นที่ตั้งเมืองอยุธยา และพระองค์ทรงฉงนพระทัยเป็นอย่ˆางมาก สถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น ไม่ˆมีผู้คนอาศัยอยู่หรือมีใครตั้งเมืองขึ้น แต่พระองค์ก็ได้พบพระฤๅษีตนหนึ่งซึ่งได้ทูลพระองค์ว่าเมื่อก่อนนี้มีเมืองๆ หนึ่งตั้งอยูˆชื่อว่า อยุธยา แต่พระฤๅษีไม่ˆสามารถจะกราบทูลได้ว่าเมืองนั้นได้เสื่อมโทรมไปอย่างไร และยังได้เพิ่มเติมอีกว่าไมˆมีใครจะสร้างเมืองบนเกาะนั้นได้อีก

เหตุผลก็คือมีสถานที่หนึ่งชื่อ Whoo Talenkengh (วัดตะแลงแกง?) ปัจจุบันอยู่ตรงใจกลางเมืองมีบ่อซึ่งเป็นที่อาศัยของมังกรดุร้ายตัวหนึ่ง ซึ่งชาวสยามเรียก          ว่านาคราช (Nack Rhaij) เมื่อไรก็ตามที่มังกรตัวนี้ถูกรบกวนก็จะพ่นน้ำลายพิษออกมา ซึ่งทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณนั้นเกิดโรคระบาดเสียชีวิตลงเพราะกลิ่นเหม็น

ท้าวอู่ทองตรัสถามพระฤๅษีว่าจะฆ่ามังกรแล้วถมสระเสียจะได้หรือไม่

พระฤๅษีกราบทูลว่าไม่มีวิธีที่จะแก้ไขได้นอกจากจะต้องหาฤๅษี (ที่ลักษณะเหมือนฤๅษีองค์นั้นทุกอย่าง) โยนลงไปให้มังกร

ดังนั้นท้าวอู่ˆทองจึงมีพระบรมราชโองการให้‰สืบหาฤๅษีลักษณะดังกล่ˆาว       ทั่วประเทศ

ผู้ส่งข่าวซึ่งได้ส่ˆงออกไปสืบหาพระฤๅษีได้กลับมาทูลว่า ไม่สามารถจะหาฤๅษีลักษณะเช่นว่านั้นได้

ท้าวอู่ทองทรงเก็บข่าวนี้ไว้เป็นความลับ และได้เสด็จพร้อมกับพระฤๅษีออกไปที่ปากสระซึ่งเป็นที่อยู่ของมังกร

และโดยที่ไม่ได้ตรัสให้พระฤๅษีรู้ตัว พระองค์Œทรงเหวี่ยงพระฤๅษีลงสระไปและถมสระเสีย

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา มังกรก็ไม่ˆปรากฏตัวขึ้นมาอีก และแผ่นดินก็พ้‰นจากโรคระบาด

ต่ˆอจากนั้นท้าวอู่ทองก็เริ่มบูรณะเมืองในวันขึ้นห้าค่ำเดือนสี่(ตรงกับเดือนมีนาคมของเรา) ปีขาล และเรียกเมืองนี้ว่า อยุธยา

วัน วลิต บันทึกคำบอกเล่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดไว้แค่นี้

ผมเคยยกพล็อตนี้แต่งบทลิเก ชื่อท้าวอู่ทองปราบนาคมังกร ให้กลุ่มศิษย์เสรี หวังในธรรม กรมศิลปากร ไปเล่นในวังจันทรเกษม อยุธยา เมื่อตรุษจีนกุมภาพันธ์ 2549

ขณะนี้ปรับใหม่ขึ้นเว็บแล้ว www.sujitwongthes.com ตั้งใจจะให้เล่นใหม่           แต่ยังหาค่าจ้างลิเกไม่ได้

นาคมังครเป็นสัญลักษณ์ของโรคระบาด คือ กาฬโรค หรือ BLACK DEATH ของยุโรป