หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  5  กรกฎาคม  2553

ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนและคิดคำนวณไม่ได้ น่าจะมีสาเหตุมาจากการเรียนการสอนของครู ภูมิหลังของนักเรียนที่เสียเปรียบ รวมทั้งการเรียนการสอนที่ไม่ได้ช่วยปัญหานักเรียนที่เรียนช้า หรือเรียนอ่อน”

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พูดถึงปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่เป็น ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (มติชน ฉบับวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 หน้า 22)

การเรียนการสอนของครูที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนช้า หรือเรียนอ่อน และไม่ได้ทำให้การศึกษาก้าวหน้า ล้วนเป็นปัญหาพูดกันมานานหลายสิบปี แต่ยังต้องพูดซ้ำซากทุกปี และปีละหลายหน โดยไม่ยอมรับความจริงเรื่อง“วิถีคิด” และ“วิธีทำ” ของการศึกษาไทยทั้งระบบมีปัญหาอยู่ใน“กรอบ” ที่ถูกกำหนดโดย“ศาสนาไทย”

“เครื่องแบบ”นักเรียน คือสัญลักษณ์ของ“กรอบ”นั้น ตราบเท่าที่ยังต้องรักษาไว้ให้ศักดิ์สิทธิ์ก็อย่าหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น ต่อไปอีกนิรันดร

มีกรณีตัวอย่างบางโรงเรียนใน อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี ได้ผู้อำนวยการโรงเรียนด้อยคุณภาพ ครูในโรงเรียนไม่นับถือ เพราะไม่ได้เอาใจใส่การเรียนการสอนจริงๆ มีภาคเอกชนจะอุดหนุนค้ำจุนต่างๆ นานา เช่น จัดหาหนังสือและอุปกรณ์เข้าห้องสมุด, จัดหาเพลงดนตรีไทยเปิดให้นักเรียนฟังช่วงก่อนโรงเรียนเข้าและพักเที่ยง, ฯลฯ แต่ ผอ. ไม่สนใจไยดี เอาแต่มีกิจธุระส่วนตัวโดยอ้างราชการ เป็นต้น

ผอ. โรงเรียนอย่างนี้ก็อยู่ได้และอยู่ดี เพียงประจบนายเขตพื้นที่ให้อยู่หมัดก็พอแล้ว นักเรียนบ้านนอกจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร – ช่างหัวมัน

นี่คือความเหลื่อมล้ำ, ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เสมอภาคทางการศึกษาที่รัฐจัดให้คนบ้านนอกตามยถากรรม แล้วรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์แถมสมน้ำหน้า

อยุธยา เมืองเก่าของเราแย่มากๆ

นายเสนอ นิลเดช นักวิชาการด้านอยุธยาศึกษา และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวว่า

“ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเกิดจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ 1. คนพื้นที่ไม่ได้รักอยุธยาอย่างแท้จริง 2. หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เอาจริงกับการแก้ปัญหา รวมทั้งไม่ได้จริงจังกับการจัดระเบียบ และพัฒนาอยุธยา

อยากให้ถอดออกจากการเป็นมรดกโลกไปเลย เพราะได้ศึกษาอยุธยามาเกือบทั้งชีวิต ไม่เคยเห็นอยุธยามีสภาพย่ำแย่อย่างนี้ ร้านค้ารกรุงรังเต็มไปหมด เห็นแล้วรู้สึกรำคาญสายตา

หากคนอยุธยาไม่รักมรดกโลกแล้ว ก็ควรถอดถอนเสียดีกว่า”

(มติชน ฉบับวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 หน้า 15)

เด็กกลุ้ม หลวงตาแก้ เป็นการ์ตูนอนิเมชั่น 3 มิติ ชุดสื่อการเรียนรู้ธรรมะเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่เด็กและเยาวชน ที่สร้างจากบทประพันธ์ชื่อเดียวกันของพระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยถ่ายทอดเรื่องราวและคำสอนผ่านตัวละคร 4 ตัว คือ หลวงตาแดง (นามเดิมของพระราชวิจิตรปฏิภาณ เมื่อครั้งอยู่วัดคลองขุด จ. พระนครศรีอยุธยา), เณรหนุ่ย, เด็กชายใฝ่ดี, และเด็กหญิงพอเพียง

เรื่องราวที่นำมาสร้างเป็นการ์ตูนชุดนี้ จำลองขึ้นจากเหตุการณ์รอบตัวที่เด็กๆมักพบเจอในชีวิต และเกิดความสงสัยใคร่รู้ หรือสับสนในการตัดสินใจ โดยมีหลวงตาแดง ตัวละครในเรื่อง เป็นผู้ให้คำปรึกษาไขข้อข้องใจ ด้วยหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา มีการยกตัวอย่างและอธิบายศัพท์หรือคำสอนนั้นๆ ด้วยเพลงและเนื้อร้อง ประกอบภาพการ์ตูน ให้เด็กๆหรือคุณครูที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนำไปใช้ได้อย่างเข้าใจถูกทาง แล้วปิดท้ายของแต่ละตอนด้วยสรุปคำสอนของหลวงตาแดงเป็นวลีกลอนสั้นๆ ประกอบภาพการ์ตูนเพื่อเน้นย้ำจดจำได้ง่ายขึ้น

สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ ธรรมสภา : สถาบันบรรลือธรรม เลขที่ 1/4-5 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 0 2441 1535 โทรสาร 0 2441 1464 http://thammasapa.com ราคาชุดละ 150 บาท