หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553

“วาทกรรมของเสื้อแดงเป็นของดี แต่เบื้องหลังของเสื้อแดงเป็นของเลว”

ส. ศิวรักษ์ พูดกับประชาชาติธุรกิจ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน(ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน-วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553 หน้า 31) แล้วบอกอีกว่า “หลายเรื่องเสื้อแดงมีประโยชน์ หลายเรื่องมีแง่ลบ จะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์”

ประเด็นเกี่ยวกับ“โครงสร้าง”ประเทศไทยและอำมาตย์ ส.ศิวรักษ์ อธิบายว่า  หลายอย่างเสื้อแดงทำดี—“พูดอย่างตรงไปตรงมา การท้าทายพวกอำมาตย์ก็ถูกต้อง เพราะเราถูกกดเอาไว้นานเหลือเกิน”

แต่ “ทุกโครงสร้างยังไม่พร้อมจะเปลี่ยน มันมีบางจุดมีคนอยากจะเปลี่ยน แต่กระแสหลักยังไม่ยอมเปลี่ยน ไม่อยากเปลี่ยน”

โครงสร้างกระแสหลักอย่างหนึ่งคือ ราชการ เป็นนายเหนือหัวราษฎร

รัฐบาลทักษิณพยายามทำให้ระบบราชการรับใช้ราษฎร แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์          ก็ต้องคืนสู่โครงสร้างเดิม คือราชการรับใช้พ่อค้า แล้วพากันเป็นนายเหนือหัวราษฎรที่ถูกเหยียดเป็นขี้ข้า

ทุกวันนี้ราษฎรจะกระตุ้นผลักดันให้ข้าราชการทำงานไม่ได้ ราชการไม่ทำ ราชการจะทำตามนายสั่งเท่านั้น  ไม่บริการรับใช้ราษฎรเหมือนรัฐบาลทักษิณ

แค่ราษฎรเรียกร้องให้ กศน. (การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย)กระตือรือร้นเสาะหาหนังสือทันสมัย(ไม่โหล) เข้าห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” แล้วมีกิจกรรมหนังสือสม่ำเสมอเท่านั้น ก็พากันโวยวายตีโพยตีพายว่าราษฎร“รุก”ราชการมากไปจน       “รับ”ไม่ทัน แต่ถ้าไม่“รุก” ราชการก็ไม่ทำอะไรเลย

เสื้อแดง(เฉพาะไม่ถ่อยและไม่เท็จ) ช่วยด้วย!

ชาวบ้านที่ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี เขียนมาปรับทุกข์บอกว่าห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” (ของ กศน. ไม่ใช่ของประชาชน) มีแนวโน้มเป็นร้านอินเตอร์เน็ตประจำอำเภอ เพราะมีมากถึง 29 เครื่อง บริการเล่นเกมฟรีกลางห้องอ่านหนังสือ จนคนอ่านหนังสือไม่มีที่จะนั่งอ่าน

ควรลดจำนวนเครื่อง เพราะมีมากเกินไป ไม่เหมาะกับห้องสมุดขนาดเล็ก แล้วเพิ่มหนังสือทันสมัยและกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับความรู้ทั่วโลก ให้รู้เขา รู้เรา รู้โลก โดยร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากทั้งในท้องถิ่นเองและจากส่วนกลาง ไม่ควรอวดดื้อถือดีว่ามีอำนาจราชการเป็นนายเหนือหัวราษฎร