หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553

เกาะแก้วพิสดารในจินตนาการของสุนทรภู่อยู่ทางใต้ของทะเลอันดามัน ค่อน    ลงไปทางเกาะสุมาตรากับเกาะชวาของอินโดนีเซีย

เมื่อท้าวสิลราชเจ้าเมืองผลึกกับลูกสาวคือสุวรรณมาลีติดมรสุมอยู่กลางมหาสมุทร(อินเดีย) ปู่เจ้าบอกทางรอดว่า “จงตัดคลื่นฝืนไปทิศอิสาน จะพบพานผู้วิเศษข้างเพทไสยŽ”

เมื่อมุ่งไปทางทิศอีสานก็ได้พบพระฤาษีเกาะแก้วพิสดารจริงๆ แสดงว่าเกาะแก้วพิสดารอยู่ในเขตทะเลอันดามัน หรือที่ใดที่หนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย

ไม่ใช่ “เกาะเสม็ด”Ž ในอ่าวไทยที่ จ. ระยอง อย่างที่เข้าใจกัน

ทะเลอันดามันไม่ได้มีเพียงหมู่เกาะนาควารี แต่มีหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะอื่นๆเป็นพืดยืดยาวตามแนวตั้งแต่พม่าลงไปถึงสุมาตราของอินโดนีเซีย แม้เกาะของนางผีเสื้อสมุทร สุนทรภู่ก็กำหนดให้อยู่ในบริเวณนี้ด้วย

ปากคำนางเงือกบอกพระอภัยมณีระบุว่าบริเวณนี้มี “สำเภาชาวเกาะเมืองลังกา เขาแล่นมามีบ้างอยู่ลางปี”Ž แสดงว่าอยู่บนเส้นทางคมนาคมการค้า แล้วมี “เกาะแก้วพิสดารŽ”ของพระฤาษีผู้วิเศษอยู่ด้วย จึงมีปากคำของนางเงือกบอกว่า “พวกเรือแตกแขกฝรั่งแลอังกฤษ ขึ้นเป็นศิษย์อยู่สำนักนั้นหนักหนา”Ž

บนเกาะแก้วพิสดารในจินตนาการของสุนทรภู่ ดังกลอนในพระอภัยมณีมีศาลา ราย, เสาหงส์, กุฏิมุงกระเบื้องสีเหลือง, ฯลฯ แล้วมีข้าวด้วย

“กาญจนาคพันธุ์”Ž ได้สืบค้นนิทานปรัมปราของอินโดนีเซียเกี่ยวกับกำเนิดพันธุ์ข้าวในเกาะชวา เข้าใจว่าสุนทรภู่รู้นิยายปรัมปราของชวานี้ดี จึงสร้างเรื่องให้เกาะแก้วพิสดาร    มีข้าวเลี้ยงคนจำนวนมากได้เหมือนเกาะชวา

ข้าวปลาอาหารบนเกาะแก้วพิสดารที่อุดมสมบูรณ์นั้น มีทั้งข้าวเหนียว, ข้าวเจ้า, ข้าวฟ่าง, และข้าวโพด หมายความว่าคนที่อยู่บนเกาะนี้ไม่ได้กินเผือกกินมันเหมือนพวก          อันดามันกับพวกนาควารี

ส่วนเมืองผลึก คือ ถลาง “จังซีลอน” จ. ภูเก็ต

แผนที่บริเวณเกาะแก้วพิสดารในพระอภัยมณี อยู่ทะเลอันดามัน ตอนใต้ มีหมู่เกาะ          นิโคบาร์(นาควารี) ต่อเนื่องลงไปเกาะสุมาตรา, เกาะชวา(อินโดนีเซีย) ไม่ใช่เกาะเสม็ด ระยอง อ่าวไทย