หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  28  มิถุนายน 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เร่งดำเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น หาบเร่แผงลอยบริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรที่คาราคาซังมาหลาย        สิบปีแล้ว

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรี วธ. แถลงทันทีว่าจะเร่งปรับปรุงและแก้ปัญหาภูมิทัศน์ร่วมกับ อปท. (มติชน ฉบับวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2553 หน้า 22)

ภูมิทัศน์ หมายถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ที่มักปรุงแต่งให้ผิดธรรมชาติ และผิดจิตวิญญาณของพื้นที่มีประวัติศาสตร์ มีพยานหลักฐานอยู่ตามโบราณสถานและเมืองโบราณทั่วประเทศ เช่น สุโขทัย, อยุธยา, ฯลฯ

ฉะนั้นภูมิทัศน์จึงเป็นเรื่องทำลายประวัติศาสตร์มากกว่ารักษา

ที่ถูกแล้วต้องยึดภูมิสถานเป็นตัวตั้ง ภูมิทัศน์ทำตามข้อมูลวิชาการของ

“ภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา”ที่มีอยู่มากทั้งในแง่สถานที่จริงและเอกสาร

ภูมิทัศน์ ภูมิสถาน ต้องปรับปรุงควบคู่ไปกับแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้เรื่องความเป็นมาอย่างรื่นรมย์ ด้วยประวัติศาสตร์สังคม (ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ศิลปะ)

จุดอ่อนที่สุดของกรมศิลปากร คืออธิบายภูมิสถานอยุธยาให้มีประวัติศาสตร์สังคมไม่ได้ พูดจาอธิบายเป็น“ภาษาคน”ไม่ได้ เลยหลบเลี่ยงไปอธิบายด้วย“ภาษาเทพ”ของประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่คนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องและไม่อยากฟัง

ครูบาอาจารย์ทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นก็เลิกรับรู้ประวัติศาสตร์ไทยไปแล้ว เพราะเป็นอย่างที่นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกฯ กล่าวว่า ครูบาอาจารย์เอาเวลาไปทุจริตคอร์รัปชั่น (โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 หน้า A6)

ปัญหาทั้งหลายก็เกิดขึ้น แล้วยิ่งหนักข้อขึ้น เพราะไม่เข้าใจว่าสถานที่และโบราณสถานเหล่านั้นสำคัญอย่างไร

กำเนิดกรุงศรีอยุธยา เกี่ยวข้องกับกาฬโรค ที่ยุโรปเรียก BLACK DEATH มีในประวัติศาสตร์โลก เพราะอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การค้าโลก

แต่ไทยไม่เคยอธิบายเรื่องเหล่านี้ รัฐมนตรี วธ. ควรผลักดันให้ยกประเด็นอย่างนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวดีๆในอยุธยา จะได้ลดความขัดแย้งลงบ้าง

(ซ้าย) เศียรธรรมิกราช ยุคต้นอยุธยา ที่มีกาฬโรคระบาด พบที่วัดธรรมิกราช อยุธยา (ขวา) มีรูปในสมุดบันทึกอยุธยารำฦก วางขายทั่วไป