หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่  21  มิถุนายน 2553

มิถุนายน เป็นเดือนเกี่ยวข้องวันคล้าย“วันเกิด”ของนักปราชญ์สำคัญ               กรุงรัตนโกสินทร์อย่างน้อย 2 ท่าน คือ สุนทรภู่ กับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชา           นุภาพ

สุนทรภู่ อายุมากกว่าสมเด็จฯ 76 ปี

สุนทรภู่เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2329 ต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 1 (ตาย พ.ศ. 2398 อายุ 69 ปี ในแผ่นดินรัชกาลที่ 4)

สมเด็จฯ ประสูติ 21 มิถุนายน 2405 ในแผ่นดินรัชกาลที่ 4

เท่ากับสุนทรภู่ตายแล้วราว 7 ปี สมเด็จฯถึงประสูติในแผ่นดินรัชกาลที่ 4เดียวกัน แสดงว่าสมเด็จฯไม่ทันเห็นสุนทรภู่

แต่สุนทรภู่เป็นที่รู้จักยกย่องกว้างขวางมาก คนกรุงเทพฯในสมัยรัชกาลที่ 5 ชอบดูละครนอกเรื่องพระอภัยมณี มีพยานในนิราศจันทบุรีที่พ่อค้าปัญญาชนยุคนั้นพรรณนาว่ามีละครนอกพระอภัยมณีเล่นในงานวัด

ฉะนั้น สมเด็จฯ ต้องทรงรู้กิตติศัพท์ชื่อเสียงเกียรติยศของสุนทรภู่อย่างดียิ่ง            ถ้าจะสอบสวนซักไซ้จากลูกหลานซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขณะนั้น ก็จะได้ประวัติสุนทรภู่อย่างตรงไปตรงมา และใกล้ความจริงอย่างยิ่ง

แต่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะเหตุอันใด?

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระนิพนธ์ประวัติสุนทรภู่ แล้วพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2465 ขณะนั้นทรงมีพระชันษา 60 ทรงมีพระนิพนธ์บอกว่า

“บิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่ำ ในเขตอำเภอเมืองแกลง แขวงจังหวัดระยอง ฝ่ายมารดาเป็นชาวเมืองอื่น มาอยู่ด้วยกันในกรุงเทพฯ เกิดสุนทรภู่เมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้วได้ 4 ปี”

สมเด็จฯ ไม่ได้บอกว่าสุนทรภู่เกิดที่บ้านกร่ำ เมืองแกลง ระยอง แล้วไม่มี           พระนิพนธ์ตอนใดบอกว่าสุนทรภู่มีนามสกุลเกี่ยวข้องกับนามสกุล“ภู่เรือหงส์” หรือ “ภู่ระหงส์”ในระยอง

สุนทรภู่ก็ไม่เคยเขียนบอกว่าเกี่ยวข้องกับสกุลนั้น เพราะยุคสุนทรภู่ยังไม่มีนามสกุล กว่าจะมีนามสกุลก็อีกนานหลังจากนั้นเกือบร้อยปี

ฉะนั้นใครจะบอกว่าสุนทรภู่มีนามสกุลหรือเกี่ยวข้องกับสกุลอะไรจึงเป็นเรื่องเหลวไหล

สังคมไทยไม่รู้จักตัวตนแท้จริงของสุนทรภู่ ที่คิดว่ารู้แล้วเล่าเป็นตุเป็นตะก็ล้วนได้จากคำบอกเล่ามีพิรุธของคนสมัยหลังๆทั้งนั้น เช่น ขี้เมา, เจ้าชู้, อยู่อย่างไพร่,             ไร้เคหา, ฯลฯ

ประวัติสุนทรภู่ จึงเป็น“ประวัติที่เพิ่งสร้าง”เมื่อไม่นานนี้เอง โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของสุนทรภู่ แต่เป็นสิ่งที่คนไทยอยากฟัง “จะจริงหรือไม่จริง ไม่เป็นไร คนไทยอยากจำและอยากฟัง” เหมือน“ประวัติศาสตร์เพิ่งสร้าง”เรื่องอื่นๆ

24 มิถุนายน เป็นประวัติศาสตร์จริงๆ กลับไม่อยากจำ ไม่อยากฟัง

“—คนบ้านนอกคนอีสานบ้านเดียวกับผมนี่แหละ พวกเขาไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผมเลย และผมก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรมากมายกับเขาด้วย ผมเพียงแค่มีความจริงใจให้กับเขาเท่านั้นเอง แต่พวกเขากลับเป็นห่วงและมีน้ำใจให้กับผมเสมือนกับเป็นญาติคนหนึ่ง—”

เปลี่ยนแง่มุมคิด ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ เปลี่ยนมุมมองหัวใจ ให้ไกลจากความเร่งร้อน เชื่อเถอะว่าชีวิตมีความงาม และความงามนั้นอยู่ในหัวใจของเราเอง