ภาพชุด ชุมชนปากคลองบางกอกน้อย

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553

โดย เจนจิรา เบญจพงศ์ 

Ms Word      (ms word)